<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> NCC's største byggeplads skal arbejde smartere
annonce

NCC's største byggeplads skal arbejde smartere

På en af Danmarks største byggepladser i Carlsberg Byen i København indfører entreprenøren NCC nu et opsigtsvækkende projekt, der kan øge produktiviteten og forbedre trivslen markant.Pressemeddelelse

En reduktion af byggetiden med 25-40 procent, markant øget arbejdsglæde og langt mindre spild på forskellige områder. Det er blot nogle af de gevinster, de to NCC-byggepladser - Havnevigen på Islands Brygge og Nordsiloen i Københavns Nordhavn - oplevede fra januar til august i 2013, hvor de gennemførte pilotprojektet  'Tillidsbaseret Lean'. Nu vil NCC bruge konkrete initiativer fra pilotprojektet på deres største byggeplads i Danmark - nemlig i Carlsberg Byen. Her skal aktiviteter som tavlemøder og sparringssessioner være en del af hverdagen.

Produktionsdirektør i NCC, Lars Scheibel, der har stået i spidsen for pilotprojektet, ser et stort potentiale i at indføre 'Tillidsbaseret Lean' i Carlsberg Byen:

- Vores værdifulde erfaringer fra pilotprojektet vil vi nu bruge i endnu større skala. Projektet har nemlig vist, at vi kan nå rigtig langt, hvis vi giver medarbejderne større indflydelse. Arbejdsglæden vokser, sjakkene får en bedre omgangstone, kompetenceudvikling kommer i fokus, og vi kan spare tid, fordi medarbejderne hele tiden kommer med forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre. Det er lige fra at placere toiletterne anderledes til smartere måder at montere betonelementer på. Kan vi opnå bare nogle af de flotte resultater fra pilotprojektet, kan vi på vores byggeplads i Carlsberg Byen skabe større arbejdsglæde, bedre sikkerhed og reducere spild, fortæller Lars Scheibel.

Projektet, som NCC nu viderefører til Carlsberg Byen, viser således, at det er muligt at skabe markante forbedringer af effektivitet og arbejdsflow - samtidig med at trivslen hos håndværkere og funktionærer øges. Og det er alt sammen i et omfang, som sjældent er set i dansk byggeri.

Forgangsprojekt for byggebranchen
I august tog NCC det første spadestik til det første projekt i den kommende bydel i København, Carlsberg Byen, som fra 2016 bl.a. kommer til at huse 101.000 m2 campus for professionshøj-skolen UCC, boliger, butikker samt erhvervslokaler. Med de nye lean-aktiviteter forsøger NCC at skabe endnu mere værdi for færre ressourcer. En værdi, der vil komme både NCC, medarbejdere, bygherre og samfundet til gode. Derfor forventer NCC også, at der ved byggeriets afslutning i 2016 er skabt et forgangsprojekt inden for effektiv anvendelse af lean i dansk byggeri og anlæg.

- Carlsberg Byen er en af de største byggesager i vores danske historie, og vi har derfor en vigtig opgave i at identificere de arbejdsprocesser, der ikke skaber værdi, og hermed er spild. Det kan vores initiativer fra pilotprojektet hjælpe til, således at vi bliver i stand til at skabe et bedre flow og større effektivitet i vores arbejde. Jeg er derfor sikker på, at vores projekt i Carlsberg Byen i fremtiden vil fremstå som et forgangsprojekt for den danske byggebranche, slutter Lars Scheibel.