<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> MT Højgaard - KPMGs nye domicil
annonce

Lyset og det levende byggeri

 

KPMGs nye domicil er bygget med fokus på bæredygtighed på alle niveauer fra design til konstruktion, materialevalg og levetid.

 

Tekst af Mikkel Dissing Sandahl

 

Ifølge salgsdirektør John Sommer fra MT Højgaard, der er totalentreprenør på projektet, så følger bygherre en udpræget tendens i tiden, hvor man vælger at bygge mere bæredygtigt end de krav, Bygningsreglementet stiller.

 

Bygningen ligger mere end 25 % over de officielle lovkrav for bæredygtighed, og derfor har domicilbyggeriet fået Green Building certificering som bevis for de vidtrækkende ambitioner på miljøområdet.

 

Læs mere om Erhvervs- & Domicilbyggeri

 

Økonomisk sund fornuft bag bæredygtighed

For en merpris på blot 6 mio. kr. - svarende til mindre end 1 % af byggesummen - kommer KPMG til at spare 500.000 kr. årligt på sit energiforbrug, fordi der er stillet ekstra høje krav til minimering af ejendommens energiforbrug.

 

Det er en fjerdedel af det samlede energiforbrug, hvilket giver meget store besparelser over tid.

 

Salgsdirektør John Sommer i MT Højgaard udtaler: - KPMG har valgt en løsning i høj kvalitet, hvor drift og vedligehold tænkt ind i projektet fra starten. Det kræver en lidt større investering fra starten, men set over tid, tjener de penge sig hurtigt ind.

 

Hvordan får man mest kvalitet for pengene?

- Når et projekt udbydes, så burde man se på ”totaløkonomien” i projektet over en levetid på f.eks. 30 år, svarende til den normale finansieringsperide, idet det økonomisk interessante ved en bygning ikke alene er anlægsomkostningen, men anlægsomkostningerne plus driftsomkostningerne set over bygningens levetid.

 

Dette gælder også – selvom man skulle sælge bygningerne efter f.eks. 10 år, da det bliver mere og mere udbredt at se på bygningernes driftsomkostninger, når bygninger skal prissættes i markedet, udtaler John Sommer og fortsætter:

- Vælger man alene at se på anlægsomkostninger, kunne man gøre det ved at ”vende” licitationen om, at bede entreprenørerne give bud på, hvor meget de kan levere for f.eks. 120 mio., hvis det er bygherrens budget. 

 

På den måde undgår man, at bygge- og anlægsvirksomhederne udelukkende forsøger at levere det billigste projekt, der stadig lever op til kravene – så konkurrerer vi ikke længere på den laveste kvalitet, men på at kunne levere den højeste kvalitet indenfor en given budgetramme.

 

Herved gives bygherren også bygge- og anlægsvirksomhederne mulighed for at konkurrer på at levere langtidsoptimeret byggeri.

 

Læs mere om Bæredygtighed

 

En behagelig og smuk bygning

Som før nævnt, så har den udtryksfulde facade også en funktionelt side, da den udnytter de forskellige fremspring til at skygge for kontorerne.

 

Selv om dagslyset spiller en stor rolle i bygningen, så undgår man den generende sol. Den velisolerede facade betyder også, at der ikke sker de store termiske udsving – indeklima ligger næsten konstant mellem 20-24 grader, hvilket giver et godt arbejdsmiljø. 

 

Pece Angelovski fortæller i den forbindelse: - Der har været meget stor fokus på lys, lyd og varme i bygningen, da man har ønsket at skabe et sted for sine hvor medarbejderene, hvor man gerne vil opholde sig. Der er monteret hvide akustikplader, der udover at gå i ét med bygningens udtryk er med til at regulere lyden, så man helt undgår dårlig akustik.

 

Skæve vinkler og asymmetriske spring skaber liv

De imponerende hvide gitterspær øverst i atrierne kaster avancerede skyggemønstre ned på bygningens indre, og denne uregelmæssige geometri går igen over alt i bygningen.

 

Dette kan ses i de otte asymmetriske gangbroer, der er fordelt ud på de forskellige atrier, hvor de gør det nemt at komme rundt i bygningen. Gangbroerne har indbygget vibrationsdæmper, hvilket er med til at nedsætte vibrationer.

 

- Bygningens uregelmæssige udformning, vinkler og særlige løsninger har betydet, at vi har skullet opfinde den dybe tallerken mange gange, da de mange forskellige vinkler har krævet nye løsninger hver gang. Det har givet udfordringer undervejs, men resultatet er en interessant bygning, som man  ikke bliver træt af med det samme, fortæller Pece Angelovski fra MT Højglaard, der har været projektlederchef på projektet.

 

Strenge krav til byggeprocessen

Bygningen ligger lige op ad metroen, hvilket stiller meget strenge krav til byggefasen, ligesom man har taget store hensyn til nabobygningerne i forhold til at undgå at arbejde i weekender og uden for dagtimerne.

 

- Vi har vist stor hensyn for naboerne i de omkringliggende bebyggelser. Og selvom vi har haft 160 til 180 folk gående på byggepladsen dagligt, så har byggeperioden været præget af god ro og orden, fortæller Pece Angelovski.

 

En hurtig og effektiv byggeproces

- Vi skrev under på en samarbejdsaftale i august 2008, hvor vi startede med løbende projektering, overslag og beregninger, og i påsken 2009 startede vi med byggeriet. Her gjorde forurenet jord og to hårde vintre fra starten byggeprocessen mere besværlig, men vi har holdt tidsplanen hele vejen.

 

I stedet for at lave en ny tidsplan, hver gang der er sket ændringer og forsinkelser, så har vi stillet spørgsmålet, hvordan indhenter vi tidsplanen? - fortæller Pece Angelovski og fortsætter:

- På facadedelen har vi været meget effektive, da facaden er færdigproduceret fra HS Hansen, som har monteret elementerne indefra, hvilet har betydet, at vi har kunnet lukke bygningen på blot ca. to måneder.

 

Et positivt og åbent samarbejde

- KPGM er en branchekendt bygherre, som vi har et godt kendskab til i MT Højgaard fra udførelse af deres nuværende domicil. Pece Angelovski udtaler:

- I byggeprocessen har vi været gode til at bruge energien på det rigtige, nemlig selve arbejdet og samarbejdet - fremfor at bekæmpe hinanden. Vi har haft en totalentreprise med en vis åbenhed, hvilket har kunnet gøre processen mere effektiv.

 

I det her tilfælde har vi kunnet udnytte det til fælles fordel,  da der bliver bygget samtidig med, at det projekteres har vi bl.a. kunne optimere økonomien løbende ift. tillægs og fradragsydelser, så maksimum target overholdes. – åbenheden har givet en fælles dagsorden for alle byggeriets parter.

 

Styregruppe- og bygherremøder er således blevet slået sammen med rådgivermøder, da alle har hjulpet med til at holde projektet inden for den økonomiske ramme.

 

De bedste folk til jobbet

På KPMG byggeriet har MT Højgaard løftet opgaven ved at bruge egenproduktion og hovedsagligt større underentreprenører, som man kender fra tidligere samarbejde.

 

Det har ifølge Pece Angelovski betydet, at man har været mere effektive, da de forskellige personer er vant til at arbejde sammen: - På nogle projekter skal man lukke huller, hvor de forskellige entrepriser ikke er gode nok til at arbejde sammen. Det har aldrig været et problem på KPMG, hvilket også er én af grundene til, at vi har kunnet bygge så hurtigt. 

 

Men derudover giver det også en garanti for høj kvalitet. Vi opsamlet vores erfaringer i MT Højgaards elektroniske videnssystem, som vi løbende udvikler og forbedrer, så vi har de optimalt værktøjer til ethvert projekt. Og det er der, vi har vores største styrke – vi følger den samme skabelon, og der kommer ingen overraskelser.

 

Omfattende kvalitetssikring

MT Højgaard har lige afleveret sidste del af DONG nye hovedkontor – en etape på ca. 55.000 m², med nul mangler, hvilket ifølge John Sommer var målsætningen på projektet.

 

- Jeg ved godt, at det er tæt på en fysisk umulighed at aflevere et så stort projekt helt uden fejl, men det lykkedes altså på DONG projektet – og vi arbejder til stadighed på at udvikle vores processer, så vi bliver bedre og bedre til at reducere og eliminere antallet af fejl og mangler.

 

Vi er således på KPMGs domicil allerede i gang med en udvidet kvalitetssikring med kommisionering, af en række tekniske installationer. Det er noget, vi frivilligt har forpligtet os til, og på den måde kan vi sikre os, at der er større fokus på teknisk færdiggørelse, - uddannelse og idriftsættelse af anlæg og dermed ikke kommer unødvendige overraskelser i forbindelse med afleveringen og indflytningen.

 

Teamsupport

- MT Højgaard har en række interne krav, der i nogle sammenhæng går længere end bygherres krav, og vi har alle certificeringer i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.

 

Som noget helt nyt, så har vi på KPMG-projektet brugt tid på at skabe et godt samarbejde. Derfor er byggeledelsen mødt ind til ”Teamsupport” ca. hver tredje måned, hvor der er fokus på teamsamarbejde samt bløde værdier og dermed hvordan vi kan hjælpe hinanden med at blive mere konstruktive og løsningsorienterede.

 

Det er første gang, at jeg har kørt dette så konsekvent i forbindelse med en sag, og det har virkelig givet en positiv stemning og fælles fodslag.

 

Det koster selvfølgelig, men vi gør det, fordi vi er ret sikre på, at det er en god investering, fortæller Pece Angelovski.