<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JORTON: JORTONs apteringsentreprise på campus byggeriet til Syddansk Universitet har fået den højeste karakter ved evalueringen.
annonce

JORTONs apteringsentreprise på campus byggeriet til Syddansk Universitet har fået den højeste karakter ved evalueringen

Et ualmindeligt flot hus med en ualmindeligt god håndværksmæssig udførelse. Det er blot nogle af de positive tilkendegivelser om den næsten 14.000 kvadratmeter store bygning, SDU Campus Kolding, som Universitets- og Bygningsstyrelsen i midten af juni overdrog til universitetet.

Tilkendegivelserne bekræftes af den efterfølgende evaluering af det udførte arbejde, hvor JORTON har fået karakteren 5 for apteringsentreprisen.

JORTONs apteringsentreprise på campus byggeriet til Syddansk Universitet har fået den højeste karakter ved evalueringen.

Foto: JORTON


Prisvindende forslag


Det er Henning Larsen Architects, der har tegnet det prisvindende forslag til universitetets nye campus på adressen Universitetsparken 1 i Kolding. Her bliver der fremover plads til over 2000 studerende tæt ved bymidten, banegården og havnen med Designskolen Kolding og International Business College som naboer.

Bevægelig facade


SDU Campus Kolding er en trekantet atriumbygning med en meget markant facade, hvor 1600 bevægelige skærme i perforeret stål automatisk ændrer udseende alt efter behovet for solafskærmning. De trekantede skærme sikrer optimale dagslysforhold og skaber et behageligt indeklima i rummene langs facaden, men byder også på en konstant skiftende facade.

Højeste karakter


Den seks etager høje atriumbygning får rigeligt med lys ovenfra til samtlige etager, hvor gange og trapper på etagerne er roteret lidt i forhold til hinanden, så de skaber nye kig, når man bevæger sig rundt. Og dét, de studerende og lærerne kigger på, er samtidig udført i en kvalitet, der har fået højeste karakter ved den såkaldte nøgletals-evaluering, som finder sted i forbindelse med statsligt byggeri.

Samarbejde og dialog


Det er JORTON og dets underentreprenører, der har stået for apteringen. Arkitekt MAA og senior projektleder Lise Gandrup Jørgensen fra Henning Larsens Architects peger på et rigtigt godt samarbejde og en åben dialog mellem Bygningsstyrelsen, SDU og Henning Larsen Architects samt JORTONs projektleder, som en af årsagerne til succesen.

- Der er tale om en solstrålehistorie. Men det er også historien om en traditionel form for udbud, hvor alle detaljer er gjort færdige inden udbuddet, så kvaliteten af materialerne ligger fast. Det er mit indtryk, at også håndværkerne synes den traditionelle udbudsform er befordrende for kvaliteten og samtidig giver dem tiden til at gøre arbejdet færdigt, siger Lise Gandrup Jørgensen.