<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Isolering - PRODUKTINDEKS i Bygge- & Anlægsavisen

Isolering

Med strammere krav fra Bygningsreglementet spiller isolering en vigtig rolle, samtidig med boligejerne har fået øjnene op for både de økonomiske og komfortmæssige fordele ved at efterisolere.