<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Glas & Facader PRODUKTINDEKS - Bygge- & Anlægsavisen

Glas & Facader

Glas spiller en afgørende rolle i moderne byggeri, hvilket skyldes, at man i dag ofte efterstræber åbenhed og lethed. Facaden spiller en afgørende rolle i forhold til både det æstetiske udtryk og energiforbruget i en bygning.