<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Danske Tegl indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • 2020-02-05

 • Med aftalen mellem Energistyrelsen og Danske Tegl styrker 12 danske teglvirksomheder deres indsats for at spare på energien. Det reducerede energiforbrug styrker virksomhedernes markedsposition og bidrager til den grønne omstilling. 

  Den danske teglbranche er kendetegnet ved energitunge produktionsprocesser, fordi der skal sikres de nødvendige fremstillingstemperaturer. Gennem løbende effektiviseringer har teglværkerne siden 1990 reduceret deres energiforbrug med op til 40 % – og har fra 2014-2018 reduceret energiforbruget til brænding med mere end 9,5 %. Med den nye aftale styrker Energistyrelsen og Danske Tegl indsatsen for at slanke energiregningen og CO2-udledningen yderligere.

   

  - De danske teglværker ønsker at være miljøbevidste virksomheder, som anvender mindst mulig energi per produceret tegl og mursten uden at produktkvaliteten forringes. Det har vi de seneste år haft stor succes med, og energibesparelsesprojekter er noget, der arbejdes intensivt med hver dag ude på teglværkerne, siger Gitte K. Nielsen, direktør hos Danske Tegl.

   

  Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er tilfreds med de danske teglværker har succes med energibesparelsesprojekter og udtaler: 

   

  Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i teglbranchen vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.

   

   

  Energieffektivisering er afgørende for den grønne omstilling Energieffektivisering og -besparelser har været en central del af energipolitikken i Danmark siden den første energikrise i 1970’erne, og der er opnået store resultater. Eksempelvis er bruttoenergiforbruget i dag på samme niveau som i 1975. I samme periode er bruttonationalproduktet fordoblet.

   

  Aftaler om energieffektivisering har bidraget til, at den grønne omstilling har fået fodfæste i industrien. Samtidig gør reduktionen i energiomkostninger virksomhederne mere konkurrencedygtige – både på kort og lang sigt.   Aftaleordningen betyder, at el-intensive virksomheder kan få et tilskud til lempelse af deres PSO-betaling, mod at virksomhederne effektiviserer deres energiforbrug. Med den nye aftale vil teglværkerne målrette arbejdet med energibesparelse inden for områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

   

  Fakta om aftaleordningen til el-intensive virksomheder

  • Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med store, el-intensive virksomheder i Danmark.
  • I perioden 2015-2018 havde 10 teglværker en aftale med Energistyrelsen, som resulterede i:
  • Tilskud til teglvirksomhederne på knap 14 mio. kr.
  • At teglvirksomhederne fik etableret 39 energispareprojekter.
  • Årlige energibesparelser på lidt over 17.000 MWh svarende til næsten 4.000 tons CO2, eller lidt under energiforbrug for 800 typiske enfamiliehuse i 2018.
  • For at være med i ordningen skal de tilskudsberettigede virksomheder bl.a. effektivisere deres energiforbrug ved at implementere energiledelse og gennemfører et antal særlige undersøgelser, som har til formål at identificere yderligere energieffektiviseringstiltag.
  • Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering er tilskud til en delvis dækning af virksomhedernes PSO-betaling.
  • 79 virksomheder i Danmark er omfattet af den nye aftaleperiode. Det drejer sig bl.a. om brancher lige fra cement, kalk og tegl til produktion til papir, pap og plastprodukter.
  • Aftaleordningen løber til og med 2020.

   

  Læs mere om ordningen

   

   

  Anbefalede artikler