<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Dansk El-Forbund mener: Vi skal op i gear med energirigtige løsninger
Dansk El-Forbund mener: Vi skal op i gear med energirigtige løsninger

Dansk El-Forbund mener: Vi skal op i gear med energirigtige løsninger


Klimaet optager rigtig mange danskere. Nogle går op i, om vores mad er grøn nok, andre taler om, at vi skal flyve lidt mindre. Det er alt sammen bidrag til en mere klimavenlig fremtid, men når vi for alvor skal tage fat på vores CO2-udslip, så kan bygge- og anlægsbranchen gøre en stor forskel.

Indlæg af Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand, Dansk El-Forbund

I dag kommer 40% af vores CO2-udslip fra bygninger. Kan vi gøre bygningerne mere energieffektive, så vil det gøre en stor og positiv forskel for klimaet. Det handler både om det eksisterende byggeri og om det kommende.

 

Naturligvis er der også forretning og jobs i energieffektivitet og energirenovering, men for mig er det vigtigste dog, at vi samtidig bidrager konkret til en bedre fremtid.

 

Når det gælder eksisterende bygninger, så er der rigtig meget at nå gennem energirenovering med nye intelligente installationer, nye belysningsmuligheder og smartere styring af varme. Det kræver typisk en mindre investering, men den er hurtig tjent hjem for kunden, og så er der plusset med at have en mere klimavenlig bygning, uanset om det er bolig, administration eller industri.

 

I nybyggeriet kan der opnås markante besparelser for få ekstra penge, vis man vel at mærke ser på hele bygningens levetid. En lille ekstra investering i byggefasen betyder markante besparelser efterhånden som årene går.

 

 

 

Men uanset om vi taler om eksisterende bygninger eller nybyggeri, så sker det først, når kunderne er klar over mulighederne. Derfor skal vi i bygge- og anlægsbranchen blive endnu bedre rådgivere for vores kunder. Der er kun os til at fortælle ejere og bygherre om mulighederne, og så er det i øvrigt også kun os, der kan få de energirigtige løsninger til at spille for alvor.

 

For at sætte det på spidsen, så er vi rigtig gode til at springe til, når opgaven viser sig, hvorefter vi derudaf med hurtigt, effektivt og godt arbejde – men vi er knap så gode til at vente i startboksen, mens vi får kunderne til at beslutte sig for de energirigtige løsninger.

 

Dansk El-Forbund uddeler hvert år innovationspriser på erhvervsakademierne landet over. Det gør vi til de afgangsprojekter, som underviserne udpeger til at være de mest innovative. Flere af vores innovationspriser er gået til nyuddannede energiteknologer, el-installatører og automationsteknologer, der har tænkt byggeri, installation og klima sammen i en enhed.

 

For eksempel gav en energiteknolog sit bud på et typehus af bæredygtige materialer. Han påviste, at hr. og fru Hansen kan få bygget et traditionelt typehus uden brug af beton, og med et minimalt brug af traditionelle materialer. Samtidig vil der blive brugt mindre energi i både opførelsen, brugsfasen og bortskaffelsesfasen. Miljøet er skånet, klimaet er mindre belastet.

 

Og når det gælder renoveringsmuligheder, så har en gruppe energiteknologer påvist, hvordan man kan udnytte overskudsvarmen fra en skoles serverrum til opvarmning af andre rum på skolen. Energien genanvendes. Det giver jo også en lille ekstra besparelse, som sikkert godt kan bruges på andre ting for skolens elever.

 

Vi kan naturligvis ikke gøre det hele på én gang og lige med det samme. Bygge- og anlægsbranchens bidrag til klimaomstillingen handler også om, at vi har de rigtige kompetencer, og at kunderne vil investere. Så jeg vil komme med to opråb.

 

For det første kræver det flere og stærkere kompetencer, når vi skal anbefale, rådgive og installere de mange nye muligheder for mere energirigtige løsninger. Teknologien udvikler sig hurtigt, og vi skal holde os skarpe for at følge med. Derfor er systematisk uddannelsesplanlægning i branchens virksomheder også et vigtigt bidrag til klimaomstillingen. Der er ingen vej udenom.

 

For det andet skal vi have politikerne på Christiansborg, til at prioritere energieffektive løsninger og energirenovering. Udviklingen skal sparkes i gang, så vi trods alt ikke blive hængende for længe i startboksene, og så kunderne tør investere det, der er nødvendigt for vores allesammens fremtid. Det kommer ikke af sig selv, og vi har kun et årti til at nå de ambitiøse klimamål. Derfor bør støtten til energieffektivitet forøges i de finanslove, der kommer til at gælde i de kommende år.

 

Det er spændende, når ens arbejde ikke kun handler om at tjene lønnen hjem, men også handler om at bidrage til løsningen af klimakrisen. Så lad os komme endnu mere op i gear, også med rådgivningen om de energirigtige løsninger og med anbefalingerne om, at på den lange bane kan den lille ekstra investering i renovering eller ved byggestart give markante besparelser i hele bygningens levetid. Til gavn for alle.

 

Dansk El-Forbund er fagets forening og fagforbundet for elektrikere, energi- og automationsteknologer, el-installatører og andre ansatte i den el-tekniske branche.