logo

Renovering kræver højt ambitionsniveau

Selv om mere end halvdelen af byggeriets omsætning i øjeblikket stammer fra renoveringer, er der ifølge Bygherreforeningen stadig for lidt fokus på at få skabt en samlet strategi for indsatsen. Bygherreforeningen har derfor sammen med bl.a. Grundejernes Investeringsfond tidligere lanceret initiativet ”Renovering på Dagsordenen”, som i 2014 fokuserer på øget værdiskabelse, produktivitet og samarbejde mellem byggeriets interessenter.Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg. 


Det danske samfund har sammenlagt 3700 mia. kr. bundet op i eksisterende bygninger, og lige nu henter byggebranchen mere end 50 % af sin omsætning fra renovering af bygningsmassen i form af  bl.a. energieffektiviseringer og vedligeholdelse. Derfor er der sund fornuft i at få diskuteret de udfordringer og muligheder, som kendetegner de nuværende renoveringsindsatser, forklarer Bygherreforeningens direktør Henrik L. Bang.  


Ikke råd til venstrehåndsarbejde

- Den eksisterende bygningsmasse udgør et kæmpe samfundsmæssigt aktiv, og ligesom mange bygninger allerede nu er ved at blive renoveret, er der stadig endnu flere, der skal renoveres i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at feltet bliver taget alvorligt, og at vi sætter et højt ambitionsniveau, for i længden har vi ikke råd til venstrehåndsarbejde. Han fortsætter:- I øjeblikket kendetegnes indsatserne imidlertid af en mangel på samlet overblik. Vi har i Bygherreforeningen indtil videre bl.a. udarbejdet en hvidbog om renovering, men der er lang vej igen, før vi er i mål. Det, der mangler, er en samlet kortlægning og analyse af bygningsmassen, som kan give grobund for konceptudvikling, industrialisering af processerne og en mere strategisk, langsigtet tilgang. Det kræver bl.a. politiske initiativer, der kan være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Han suppleres af arkitekt MAA Graves Simonsen, der er projektchef i Bygherreforeningen: - En mulighed er at bruge bæredygtighed som det overordnede paradigme, der samler indsatserne og højner ambitionsniveauet. Energirenovering har hidtil været en effektiv driver for udviklingen. Men ud over energirenovering trænger mange bygninger også til at blive opgraderet i forhold til de nuværende byggetekniske og brugsmæssige krav. Desuden er der de facto et stort vedligeholdelsesefterslæb, som skal adresseres.

 

Læs mere om RenoveringInitiativet ”Renovering på Dagsordenen”I samarbejde med bl.a. Grundejernes Investeringsfond har Bygherreforeningen i 2011 lanceret initiativet ”Renovering på Dagsordenen”, som hidtil har sat fokus på renoveringens økonomi og værdi for brugerne samt de nyuddannedes kompetencer via arrangementer, analyser og undersøgelser. I 2014 fokuserer initiativet på de tre temaer værdiskabelse, produktivitet og samarbejdskultur mellem byggeriets interessenter.


- I forhold til eksisterende bygninger er det store spørgsmål altid, hvor langt man skal gå, og hvornår man skal stoppe? Vi skal dyrke værdiskabelsen for brugerne og tænke deres behov både nu og i fremtiden ind i indsatserne. Bl.a. skal vi også have mere fokus på at få sat tal på værdiskabelsen, forklarer Henrik L. Bang. Graves Simonsen supplerer: - Indsatserne skal tilrettelægges, så de bliver rentable, for vi kan jo heller ikke bare jævne alle de eksisterende bygninger med jorden og starte forfra. Det, der er brug for, er, at man tænker mere langsigtet og totaløkonomisk, men en idé er også at kigge på rammebetingelserne i form af bygningsreglementet. En mere differentieret tilgang til kravene, som i højere grad tager hensyn til bygningskulturen i forhold til installationer og komponenter, vil være gavnlig – gerne suppleret med en klassificering af bygningsmassen, så der kommer klarere retningslinjer for den enkelte bygning. Jo bedre viden vi har tidligt i renoveringsprocessen, jo bedre bliver resultatet også.  


- Samling af aktiviteter vedrørerende ejendomsudvikling og bygningsdrift i centrale enheder er derudover en konkret mulighed for at få det totaløkonomiske perspektiv i spil, som vinder frem i øjeblikket. På den måde kan der tænkes strategisk og på tværs i forhold til de behov, som bygningsmassen skal dække både nu og fremover, bl.a. ude i kommunerne, påpeger Henrik L. Bang afslutningsvis.


Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555