<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BY & HAVN: Et skridt nærmere etablering af Kronløbsøen
annonce

Et skridt nærmere etablering af Kronløbsøen

Kilde: BY & HAVN

Den kommende kunstige ø, Kronløbsøen, får en helt unik placering og synlighed i Indre Nordhavn. Øen skal rumme et parkeringsanlæg til 800 – 1.000 biler under vandet samt mulighed for etablering af op til 25.000 em2 bebyggelse oven på øen.

Et skridt nærmere etablering af Kronløbsøen

Adgang til parkeringsanlægget sker fra en indkørselsrampe under et byggefelt (1.27) på Fortkaj. Dette byggefelt rummer ud over nedkørselsrampen en bebyggelsesmulighed på 7.900 em2.

Idet Kronløbsøen i kraft sin størrelse og beliggenhed vil blive meget eksponeret, er det besluttet, at der skal ske en bred belysning af bebyggelsesmulighederne og at bebyggelsen skal rumme en særdeles overbevisende kvalitet.

By & Havn har besluttet at udskrive en projektkonkurrence om udviklingen af Kronløbsøen. Øen skal udvikles i en totalentreprise, hvor man deltager med et team bestående af entreprenør, arkitekt og eventuelt en investor. Projektkonkurrencen omhandler både parkeringsanlægget  og bebyggelsen på Kronløbsøen.

Bedømmelsen af den indkommende forslag vil blive bedømt at en dommerkomité nedsat af By & Havn og bistået af en række faglige rådgivere.

Når vinderen udpeges, vil det ske under ligelig hensynstagen til arkitektur og pris.

Prækvalifikation er netop gennemført, og der er prækvalificeret fem teams, som alle har vist referencer til byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

Konkurrencen gennemføres i efteråret 2014, og det forventes, at der kan indgås kontrakt i 1. kvartal 2015.

De prækvalificerede teams er:Tilbudsgiver: 


Gjersøe & Hoffmann ApS

I samarbejde med:

Brookfield Multiplex pty Ltd
Züblin A/S
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
COBE ApS
Schønherr A/S
COWI A/S

Tilbudsgiver:


Max Bögl International SE

I samarbejde med:

KHR Arkitekter A/S
ALECTIA A/S

Tilbudsgiver:


BYR Gruppen A/S

I samarbejde med:

AP Pension
Hoffmann A/S
Per Aarsleff A/S
Rambøll A/S
Tegnestuen Vandkunsten

Tilbudsgiver:


MTHøjgaard A/S

I samarbejde med:

PKA A/S
Entasis A/S
Polyform Arkitekter ApS

Tilbudsgiver:

NCC Bolig A/S

I samarbejde med:

NCC Construction A/S
Årstiderne Arkitekter A/S
SLA Landskabsarkitekter
Svendborg Architects
Grontmij A/S
Onepark A/S