<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> sundolitt climate
Sundolitt Climate®

Annonce

Sundolitt Climate®

Fremtidens isolering 

Sundolitt Climate® er en mere effektiv EPS isolering, hvor der som noget nyt er tilsat grafit, der opsuger infrarød stråling. 

 

Sundolitt Climate® reducerer derfor varmetabet fra den type varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil har haft vanskeligt ved at håndtere.  Sundolitt Climate® er fremtidens isolering til gavn for byggeriet, bygherren og miljøet.     

 

20% bedre isoleringsevne  Sundolitt Climate® nedsætter varmetabet med 20% sammenlignet med andre kendte isoleringsmaterialer af samme tykkelse.   Det betyder 20% bedre isolering – 20% tyndere isoleringsplader!   Sundolitt Climate® sparer energi og plads. Og så har materialet gode egenskaber som traditionel hvid EPS – fugtafvisende, lav vægt og stor trykstyrke.       

 

Sparer andre byggematerialer 

Mindre isoleringstykkelse betyder slankere konstruktioner. Alt andet lige er der derfor også et mindre materialeforbrug til andre bygningselementer – fx ved sokkel, vinduer, døre og tag.   Sundolitt Climate® reducerer det samlede forbrug af byggematerialer.       

 

Miljø og klima 

I løbet af en bygnings levetid sparer 1 liter råolie, anvendt til styrenbaserede isoleringsprodukter, således mere end 200 liter fyringsolie. 

 

Sundolitt Climate® er en besparende og klimafornuftig anvendelse af en ganske lille del af klodens råoliereserver til gavn for mennesker og miljø. 

 

Råvaren til fremstilling af Sundolitt Climate® er monostyren, som udvindes af råolie. Anvendt til bygningsisolering reducerer det imidlertid forbruget af fossile opvarmningsressourcer væsentligt, og det har dermed en positiv effekt på klodens samlede CO2 udslip.

sundolitt

Sundolitt

 40 år har Sundolitt leveret EPS – ekspanderet polystyren – til det danske marked. På moderne fabrikker producerer vi isoleringsmateriale til byggebranchen samt emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt til teknisk industri.

 

Vore isoleringprodukter markedsføres under varemærket Sundolitt. De emballageløsninger vi tilbyder i EPS markedsføres under varemærket Sunpack.

Kontaktinformation
Sundolitt
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf:70 11 10 20
Web:
Email:   danmark@sundolitt.com