top

Scan Convert: Brug mere tid på at forberede et byggeri

Både pengepungen og klimaet har glæde af, at der fra starten bliver regnet rigtigt på bygge- og anlægsprojekter. Læs de skarpe tips fra Scan Covert her.

 

Af John Bo Northroup

 

Både pengepungen og klimaet har glæde af, at der fra starten bliver regnet rigtigt på bygge- og anlægsprojekter. Det handler om at dimensionere rigtigt og hverken anvende for få eller for mange materialer.

 

- God statik i tilbudsfasen er alfa og omega, siger Jes Bo Rennebod, ejer og direktør for den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert A/S, der bl.a. bistår med forberegninger på opgaver med stål og aluminium.

 

Jes Bo Rennebod har oplevet mange eksempler på, at problemer i udførelsen kunne være undgået, hvis både tilbudsgiver og bygherre ville vie forberedelsen mere opmærksomhed – og tålmodighed til at afsætte mere tid til den forberedende del.

 

- Den gode forberegning hjælper med risikoafdækning og det er generelt bedre at indtænke risikoen i begyndelsen af et projekt, og inden et projekt er gået i gang. Ellers bliver det dyrere at rette op, og muligheden for omkostningsoptimering er mindre, siger Jes Bo Rennebod, og fortsætter:

 

- Det er så ærgerligt at opleve tvister dybt inde i et projekt. Der er altid nogen, der kommer i klemme, og det er min opfattelse, at langt hovedparten af tvisterne kunne være undgået ved en bedre forberedelse.

 

Den gode og grundige forberegning kan både afværge materialeforbrug og dermed unødigt klimaaftryk og spare kroner og ører.

 

- Jeg inviterer alle byggeriets interessenter til en samtale om, hvad der skal til, for at vi kan få ændret kulturen om tilbudsgivning og sikre gode vilkår for den grundige og veldokumenterede forberegning, som vil være en win-win for alle parter, slutter Jes Bo Rennebod.

 

Læs også: Hvad skete der med den sunde fornuft?

 

Om Scan Convert

Den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert A/S bistår med forberegninger på opgaver med stål og aluminium inden en endelig aftale om et bygge- og anlægsprojekt. Firmaet leverer totalløsninger indenfor design, konstruktion, produktion. Scan Convert kan på stål levere op til udførelsesklasse 3.

 

Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.