<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> saadan kan blockchain forme fremtiden inden for bim og byggebranchen
Sådan kan blockchain forme fremtiden inden for BIM og byggebranchen

Annonce

Sådan kan blockchain forme fremtiden inden for BIM og byggebranchen

Bygge- og anlægsbranchen er i sagens natur omfattet af lovregulering i stor stil. Mens mange brancher oplever ’game-changing disruption’ takket været ny teknologi, er processerne inden for byggeriet i store træk uændrede.

En ofte diskuteret teknologi er blockchain – den revolutionerende platform, som kryptovaluta er baseret på. Inden for BIM og byggebranchen som helhed er blockchain blevet udråbt til forandringsparameter. Dette indlæg giver et overblik over blockchain-teknologien og nogle overvejelser omkring de potentielle fordele, man vil kunne opleve, hvis denne innovative platform vinder større indpas.

Hvad er blockchain helt præcist?

Blockchain har eksisteret i cirka ti år og startede som en metode til at understøtte den digitale valuta Bitcoin. Det bruges den stadigvæk til, men mange brancher arbejder på at benytte blockchain-teknologien på andre måder.

Kort sagt kan blockchain beskrives som en decentraliseret datastruktur. Det svarer til en delt ordrebog, som ikke monitoreres eller ændres af nogen central enhed, som f.eks. et firma eller en bank. Alle parter, der deltager i en blockchain-transaktion, har en kopi af, hvad der er foregået i løbet af processen, og disse oplysninger kan ikke slettes. Oplysningerne, der udveksles, får et tidsstempel for fremtidig reference og kan ikke modificeres.


                 Centraliseringsnetværk                                         Peer-to-peer netværk

Før en transaktion realiseres, sendes en sekvens til alle involverede parter, som skal verificere og bekræfte detaljerne i transaktionen. Overholder transaktionen en protokol for validering, bliver transaktionen eller dataoverførslen effektueret.

Det vigtigste salgsargument for teknologien er, at den er decentral. Eftersom der ikke eksisterer nogen centraliseret enhed eller et svagt punkt, som hackere kan koncentrere sig om, er blockchain-strukturer i store træk uigennemtrængelige over for cyberangreb. Da der ikke er nogen myndigheder involveret, behøver ingen af parterne underskrive eller godkende transaktioner pga. den indbyggede sikkerhed, som platformen tilbyder.

Der er forskellige mulige anvendelser for blockchain inden for bygge- og anlægsbranchen. Her er tre bud.

1. Bedre samarbejde – alle parter arbejder i én model

Et bedre workflow er en potentiel fordel ved blockchain, da platformen gør det muligt for flere parter at samarbejde om det samme projekt samtidigt. Ved at åbne hele processen på denne måde kan alle involverede få en bedre forståelse af det arbejde, der foregår, og hver enkel deltager kan se de unikke udfordringer, som kollegerne står over for. På længere sigt kan denne arbejdsstruktur formindske antallet af uoverensstemmelser og andre risikofaktorer. Og i stedet for at famle i blinde kan alle parter, som er involveret i en tvist, klart se, hvordan visse problemer er opstået.

Blockchain kan også forbedre udbredelsen af BIM (Building Information Modelling). I øjeblikket benyttes peer-to-peer-netværk til informationsdeling inden for BIM, og blockchain vil kunne give øjeblikkelige opdateringer til hver enkelt person, der arbejder på et BIM-projekt. Denne form for konstant feedback til alle involverede kan give større gennemsigtighed og konsekvent bedre kvalitet af arbejdet.

Avanceret projektstyringssoftware muliggør allerede projektsamarbejde, men blockchain kan føre det et skridt videre. I et datadrevet digitalt miljø er potentialet for endnu mere effektiv og præcis projekteksekvering opnåeligt.

2. Understøttelse af intelligente kontrakter – en automatiseret betalingsproces

Blockchain kan facilitere introduktionen af intelligente kontrakter inden for bygge- og anlægsbranchen. Kort sagt benytter en intelligent kontrakt sig af automatisering for at fremskynde og strømline betalingsprocesserne. Projektledere kan opstille et system, der selv håndterer betalinger for at nedbringe de nuværende forsinkelser, som ofte forhaler byggeriet på forskellige stadier.

Inden for byggebranchen ville en intelligent kontrakt kunne fungere ved at man opsætter en trigger, som udløser en bestemt handling, når betingelsen er opfyldt. Hvis der eksempelvis foretages en inspektion af en murkonstruktion, og inspektøren godkender det, vil betalingen automatisk blive sendt til murerfirmaet.

Og disse automatiske udløsere kan bruges til andet end betaling. Ved at fjerne behovet for menneskelig involvering i adskillige stadier af byggeprocessen, vil det være muligt at eksekvere projektet hurtigere.

3. Forbedret håndtering af tvister og gennemsigtighed i værdikæden

Der er et enormt antal uoverensstemmelser og tvister forbundet med større byggeprojekter. Selv med mange interessenter og entreprenører involveret, har projektledere ofte ikke godt nok styr på dokumentationen. Det kan føre til konflikter, der kunne være undgået, og større forsinkelser i projektet, hvis uoverensstemmelsen er alvorlig nok.

Blockchain-infrastruktur har masser af potentiale i denne forbindelse, da alle data og de nødvendige dokumenter teoretisk set kunne holdes inde i blockchainen. Disse oplysninger vil være krypterede, uforanderlige og nemme at se for alle involverede parter. Uoverensstemmelser omkring aftalesedler eller ændringer i projekteringen kan hurtigt løses med et fælles blockchain-register.

Blockchain kan også bruges til at spore bevægelsen af fysiske materialer igennem værdikæden fra deres oprindelse frem til deres nuværende status. Denne gennemsigtighed vil betyde en kraftig forbedring af værdikæden, så alle involverede kan holde styr på status hele vejen igennem, og materialemangel forhindres.

Det er vigtigt at bemærke, at disse ideer for nuværende udelukkende er spekulationer. En succesfuld implementering af blockchain inden for byggebranchen forudsætter, at alle har tillid til et digitalt system. Det kan blive svært at sælge ind, særligt når man tager de økonomiske aspekter i betragtning ved større byggeprojekter. Hvis der generelt kommer en massiv support af teknologien i branchen, vil vi potentielt kunne se byggeprocesserne ændre sig til glæde for alle involverede.

Vælg Byggeweb – vores integrerede projektstyringsplatform

Der er masser af andre blockchain-muligheder inden for byggebranchen, men der vil nok gå noget tid, før vi ser dem anvendt i praksis. Hvis du synes, nogle af de ovenstående fordele lyder tiltalende, så kan du i mellemtiden se nærmere på vores Byggeweb-platform, som allerede tilbyder integreret samarbejde, gennemsigtighed, sikkerhed og fuld dokumentation for alle involverede i byggeprojektet. Byggeweb kombinerer en række stærke moduler til projektstyring, herunder udbud, fejl- og mangelregistrering, kvalitetssikring, digital aflevering og facility management.

Vi vil gerne tilbyde en gratis demonstration af Byggeweb til alle, der har lyst til at forbedre effektiviteten i deres byggeprojekter. Du er velkommen til at kontakte vores kolleger på telefon 35 245 250 for at høre nærmere om Byggeweb og de muligheder vi har til dig, der gerne vil have så meget ud af din software som muligt.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
saadan-kan-blockchain-forme-fremtiden-inden-for-bim-og-byggebranchen