<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> nature energy korskro rib aftale
Danmarks største biogasanlæg går den digitale vej

Annonce

Danmarks største biogasanlæg går den digitale vej


Nature Energy Korskro er i gang med at opføre Danmarks største - også kåret til det smukkeste - biogasanlæg i Korskro.

Selskabet investerer nu i en professionel projektweb for at sikre enkelthed, struktur, sikkerhed og dokumentation i høj kvalitet igennem hele processen. Målet er forbedret kommunikation og fremdrift i projektet sammen med færre forsinkelser og fejl.

Det nye biogasanlæg i Korskro er placeret i den mest husdyrintensive egn i landet, og det sikrer en optimal proces omkring udnyttelsen af biomassen i området. Nature Energy Korskros formål er at deltage aktivt i at fremme udbredelsen af de grønne gasser. Biogas kan afhjælpe vores affaldsproblemer, styrke vores hjemlige forsyningssikkerhed og give os den grønne, CO2-neutrale energi, der er så vigtig for fremtidens energiforsyning. Som en yderligere gevinst er Nature Energy med til at styrke landbrugets konkurrenceevne ved at sikre behandling af gylle og produktion af gødningsmidler, der er mere effektive, bedre for vandmiljøet og giver reducerede lugtgener.

 

Læs mere om hvad Byggeweb Projekt kan gøre for dit projekt  

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
nature-energy-korskro-rib-aftale