<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> kruger indgar aftale med rib
Krüger A/S indgår aftale med RIB A/S

Annonce

Krüger A/S indgår aftale med RIB A/S

Krüger A/S arbejder som rådgiver, entreprenør og leverandør af udstyr, løsninger og service inden for drikkevand, procesvand, kommunalt og industrielt spildevand, slam og afløb samt styring af, regulering og overvågning af vandbehandlingsanlæg.

Til det nye renseanlæg på Klima og Miljøpark Solrødgård, hvor det nuværende spildevandssystem udbygges med nye trykledninger til transport af spildevand, har Krüger A/S indgået aftale med RIB A/S om brugen af Byggeweb Projekt.

”Vi er glade for, at Krüger A/S har valgt Byggeweb Projekt, og vi ser frem til samarbejdet”, Victor Eskelund, Business Consultant hos RIB.
 

Om Krüger A/S

Krüger er en internationalt orienteret miljøvirksomhed, der gennem mere end 110 år har arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien. Krüger har fokus på at bevare de naturlige ressourcer ved at genanvende vand og reducere de miljømæssige påvirkninger mest muligt.

I Danmark beskæftiger Krüger ca. 450 dygtige medarbejdere.

Kilde: www.kruger.dk

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk
kruger-indgar-aftale-med-rib