<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> NYHED Kom med paa vores nye firmakursus i Digitalisering og Baeredygtighed
RIB Software | North, Central & Eastern Europe

Annonce

NYHED! Kom med på vores nye firmakursus i Digitalisering og Bæredygtighed

 

Bliv klædt på til at lede IKT- og bæredygtighedsprocesserne fra byggeri til drift

 

Byggeriet står over for et stort paradigmeskifte. Den grønne omstilling i byggebranchen kræver ikke blot mere digitalisering men også bedre styr på data og dokumentation, når vi bygger nyt, river ned og renoverer. Og med de nye krav i bygningsreglementet 2023 og ikke mindst regeringens 21 initiativer i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, så er bæredygtighed ikke længere et valg, men en realitet for de fleste i bygge- og anlægsbranchen.

 

Digitalisering og Bæredygtighed™ er et nyt 3-dages firmakursus, der skal hjælpe bygge- og driftsafdelinger i gang med den grønne omstilling i egne virksomheder ved bl.a. at indfase de kommende klimakrav. Med firmakurset kommer DU og DIN virksomhed på forkant med branchens hastige omstilling, og får redskaber til at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning ved at fokusere skarpt på processen fra byggeri til drift.

 

Det får I:

  • Få konkrete kompetencer til effektiv ledelse af digitalisering- og bæredygtighedsprocesser fra byggeri til drift.

  • Bliv skarp på hvilke (lov)krav og forhold, der har betydning for bygge- og driftsorganisationer mht. digitalisering og bæredygtighed.
  • Lær hvordan en digital afleveringsspecifikation skal udarbejdes i praksis, samt hvilke digitale informationer (herunder bæredygtighedsdata) som skal afleveres fra et byggeprojekt til den efterfølgende bygningsdrift.  

  • Få vigtig viden om mulige certificeringsordninger for byggeri og drift (DGNB, Svanemærket, BREEAM, LEED), herunder forståelse for certificeringsprocessen, krav til dokumentation samt muligheder og udfordringer ved certificering af bygninger i drift. 

  • Bliv klædt på til at kunne implementere brugen af livscyklusvurderinger (LCA og LCC-værktøjer) i driften, samt hvordan man finder og benytter generisk data og EPD’er (Environmental Product Declaration) til at skabe værdi. 

  • Lær at udarbejde konkrete handlings- og aktionsplaner med små eller store tiltag, som realistisk kan implementeres i egen organisation.

     

 

Skal du og din organisation være med til gøre byggeriet mere bæredygtigt?

Læs mere om kurset her. 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. 

Kontaktinformation
RIB Software
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk