<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Mangel paa digitale kompetencer i byggeriet
RIB A/S

Annonce

Mangel på digitale kompetencer i byggeriet

Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet

 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som led i ”Strategi for digitalt byggeri” undersøgt efterspørgslen på digitale kompetencer på tværs af bestemte jobtyper i byggebranchen.
Analysen viser, at mange virksomheder i dag har svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Udfordringerne med at rekruttere digitale medarbejdere skyldes ifølge 95% af virksomhederne selv mangel på kvalificerede ansøgere. Der må derfor tænkes i alternative løsninger.
 
”Det rådgivende led har størst behov for digitale kompetencer”
 
Det er hos rådgivervirksomheder i byggebranchen, at behovet for digitale kompetencer er størst. Det er særligt arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, at der i højeste grad efterspørges ”evnen til at forstå mulighederne i og anvende digitale værktøjer til at designe og projektere byggeri” (f.eks. BIM). Der er derfor et behov for at opkvalificere kompetencer på disse områder.
 
På trods af, at digitale arbejdsmetoder bliver en større del af byggeprojekter, og et gradvist større og større konkurrenceparameter, udgør den manglende digitale parathed stadig en barriere for, at de digitale muligheder udnyttes fuldt ud, og at produktiviteten kan løftes. Byggebranchens fortsatte digitale udvikling afhænger derfor også af, at virksomhederne prioriterer det strategisk.
 
BLC sætter fokus på at sikre digitale kompetencer til byggebranchen
 
Hvis din virksomhed ligesom 95% af de andre adspurgte virksomheder i undersøgelsen efterspørger færdigheder, tilbyder Byggeriets Ledelsescenter specifikt ”IKT-leder uddannelsen” og ”Digital Transformation & Byggeteknologi” , der giver mulighed for at opkvalificerer jeres kompetencer til at efterleve strategien for digitalt byggeri.
 
Derfor er det oplagt med vores anerkendte IKT-leder uddannelse, som klæder dig på til at gennemføre IKT-koordineringen og drive projekter i mål med minimeret risiko og bedre bundlinje i overensstemmelse med gældende lov og krav.
 
I forlængelse af det ovenstående, er det også vigtigt for os at understrege, at det ikke kun er relevant at besidde specifikke tekniske kompetencer, men ligeledes nødvendigt at have en forståelse for vigtigheden af digitalisering i byggebranchen, hvilket er formålet med BLC’s uddannelser. Uddannelsen Digital  Transformation & Byggeteknologi giver dig de rette metoder og perspektiver til at gøre digitalisering i byggebranchen til en god forretning.
 
Digital Transformation og Byggeteknologi er for dig, som ønsker at blive skarp på brugen af digitale teknologier og den bagvedliggende værdiskabelse. Om du er projektleder, arkitekt, entreprenør, ingeniør eller byggerådgiver, vil der være masser af ny viden og indsigt i fremtidens digitale muligheder, som kan hjælpe med blive helt skarp på, hvordan teknologierne kan hjælpe med at forbedre byggeriet som helhed.
 
Hvis du vil sikre dig, at du er godt rustet til at varetage det digitale arbejde i byggebranchen, så kan du læse mere om begge uddannelser her .
 
Læs rapporten her .
 
Følg Byggeriets Ledelsescenter på LinkedIn og hold dig opdateret på de seneste nyheder inden for uddannelse, byggeri, lederskab, digitalisering og procesoptimering.
Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk