<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Invitation til Connex BIM Live Online Launch
RIB A/S

Annonce

Invitation til Connex BIM - Live Online Launch

 

Vores nye banebrydende platform Connex får nu endnu et markant ben at stå på. Connex BIM er næste skud på Connex-stammen, og vi glæder os til at præsentere dig for vores mobile 3D viewer.

 

Ud over at være en yderst stærk 3D platform vil du også kunne opleve, hvordan integrationen mellem workflows, opgave-lister mv. ift. projektets tegnings- og model-materiale giver en endnu stærkere løsning.

 

Sæt kryds i kalenderen den 1. september kl. 9-10, hvor Nicholas Holst og Peter Hansen fra RIB vil tage dig igennem vores Connex platform. Tilmeld dig her!

 

Hvordan skaber Connex BIM værdi?

Med vores Connex BIM mobile viewer kan du let, hurtig og effektiv opsamle on-site data fra projekter uanset om du arbejder med 2D tegninger eller 3D modeller.

 

Upload dit 2D eller 3D materiale til Connex BIM og stil projektets tegnings- og model-materiale til rådighed for alle projektdeltagere. Du har dermed det optimale grundlag for, at du og dine projektkolleger kan træffe de rette beslutninger i projektet – uanset om det sker på kontoret eller på byggepladsen.

 

Regulativerne i AB18 og ABR18 stiller klare krav til, at dokumentation af ændringer i projektmaterialet skal være til rådighed. Og netop at håndtere og opsamle projektændringer via interaktive workflows, løser udfordringen med at sikre en struktureret og ensrettet proces. Nu kan du styre opgaveløsningen og samle dokumentationen og gøre den tilgængelig i ét samlet system – Connex.

 

Connex BIM integrerer workflows og projektets materiale – uanset om der er tale om 2D eller 3D materiale – og du opnår en væsentlig forenkling af projektarbejdet. Som en ekstra fordel har du projektdata samlet et sted og tilknyttet det aktuelle projektmateriale. Dermed er projektdeltagerne klædt på til at kunne træffe de rette beslutninger på byggepladsen.  

 

Vil du gerne vide mere om Connex BIM og hvordan det kan skabe værdi for dit byggeprojekt?

Tilmeld dig vores Connex BIM – Live Online launch her

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk