<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Industriomraader omdannes til attraktivt boligkvarter
RIB A/S

Annonce

Industriområder omdannes til attraktivt boligkvarter

Aalborg Kommune har igangsat et af de største boligprojekter i kommunen i flere år. Aftalen om det første boligprojekt på Aalborgs nye byområde “Stigsborg Havnefront” er nu faldet på plads, og lokalplanen for 1. etape er godkendt.

 

Stigsborg Havnefront også kaldet Stigsborg Brygge er et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter og en helt ny bydel i Aalborg. Området er på 54 hektar og strækker sig fra Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord, Limfjordstunnelen i øst og Limfjorden i syd. Den nye bydel skal omdannes til boliger til ca. 7.500 indbyggere og offentlige institutioner – blandt andet en ny folkeskole, plejehjem og daginstitutioner, Aalborgs største bypark samt en række erhverv såsom kontorerhverv, cafeer, butikker mv.

 

Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning, og udviklingen af bydelen forventes at tage 25-30 år. Dette skyldes hovedsageligt, at der på en stor del af området tidligere har ligget en kemisk virksomhed, så der er gennemført omfattende miljøundersøgelser og planer for at sikre, at området er sikkert, sundt og attraktivt.

 

Den overordnet vision for projektet er at skabe en sammenhængende bymidte omkring fjorden. Ifølge Stigsborg P/S skal bydelen give ”optimale rammer for liv i byen, på og ved vandet, for bosætning og for virksomheder samt for at bruge og opleve områdets særlige karakteristika”.

 

Et massivt byggearbejde ligger forud for Aalborg Kommune og byudviklingsselskabet Stigsborg P/S. Dog håber vi at kunne lette arbejdsbyrden gennem vores bidrag med Byggeweb Projekt, Byggeweb Udbud og Byggeweb Capture, som skal understøtte de forskellige processer i byggeriet, der traditionelt er forbundet med høje omkostninger, manuelle arbejdsgange, stort ressourcetræk og risiko for fejl.  

 

RIB ønsker Aalborg Kommune og Stigsborg P/S god vind med projektet.

 

Følg RIB A/S på LinkedIn og hold dig opdateret på de seneste nyheder inden for byggebranchen

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk