<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bruger du data og dashboards til at forbedre dine byggeprojekter
RIB A/S

Annonce

Bruger du data og dashboards til at forbedre dine byggeprojekter?

Kan du udpege udfordringerne i dit projekt?  Har du overblik over deadlines, forpligtelser, udeståender og flaskehalse?  Og kan du dokumentere, hvilke forhold der påvirkes af ændringer i design, tidsplaner og projektøkonomi?

 

Det kan de færreste svare JA til uden at skulle hente og sammenholde informationer fra flere forskellige systemer. Og at trække data ud og sammenligne, prøve at sammenkæde årsag og konsekvens, og lede efter vigtig dokumentation er ofte en yderst tidskrævende opgave forbundet med stor usikkerhed.   

 

Connex - interaktive dashboards giver dig overblik over alle data ét sted 
Connex samler alle processer, aftaler og beslutninger ét sted. Interaktive dashboards visualiserer nøgleinformation og data, og giver alle parter et samlet overblik over opgaver, flaskehalse og udeståender - og ikke mindst deres egen "to do" ift. hvilke opgaver de skal handle på og hvornår. Det minimerer antallet af fejl, misforståelser og tab af produktivitet og relaterede konsekvenser i form af forsinkelser, ressourcespild og budgetoverskridelser. 

 

Portefølje dashboard – giver dig overblik på tværs af dine byggeprojekter 
Mange byggefirmaer har en større portefølje af samtidige projekter, og her spiller overblik og viden en væsentlig rolle. Et samlet overblik over processer, opgaver, beslutninger og aftaler er nødvendigt for at kunne overvåge performance i projekterne, og et afgørende redskab for at styre projekterne i mål. Portefølje dashboardet giver dig et klart og hurtigt overblik over performance i projekterne. Hvilke projekter oplever spidsbelastning? Hvad er deres aktuelle status? Et uvurderligt redskab til at foretage den rette prioritering og allokering af ressourcer på tværs af projekterne.  

 

Projekt dashboard – djævlen ligger i detaljen 
Gennem projekt dashboardet går du i dybden med det enkelte projekt. Ved at identificere opgaver relateret til den enkelte aktør bliver det muligt for dig – nemt og enkelt at forstå og følge forpligtelser, udeståender og flaskehalse i projekter og bruge tid og kræfter effektivt. Dashboardet hjælper dig med at afdække, hvor mange opgaver der potentielt påvirker designændringer, tidsplaner, projektøkonomi eller andre kritiske forhold. 

 

Spar tid, vær proaktiv og træf dine beslutninger baseret på data! 
Tidsforbrug relateret til at udtrække data, sammenligne, årssagsforklare, afdække konsekvenser og ikke mindst lede efter vigtig dokumentation er ofte en yderst tidskrævende opgave forbundet med stor usikkerhed. Med Connex og interaktive dashboards skal du ikke længere bruge unødig tid på at lede efter data og information. De forskellige dashboards giver dig øjeblikkelig adgang, og på ganske få minutter får du styr på vigtige aftaler og er sikret let adgang til dokumentation.  

 

Data opdateres naturligvis i realtid, så du hele tiden er opdateret med den seneste udvikling i dine byggeprojekter. Når du har nem adgang til data og indsigt i dit byggeprojekt, kan du handle proaktivt og allokere ressourcer inden tidsplaner eller projektøkonomi skrider.   

 

Og måske vigtigst af alt, du kan træffe beslutninger baseret på data! Mængden af data på et byggeprojekt vokser eksplosivt – men data er kun værdifuld, hvis de bliver brugt til noget. Med Connex er det muligt at gøre op med mavefornemmelser og i stedet træffe beslutninger på et faktuelt grundlag!  

 

Kom nemt og hurtigt i gang med Connex som gratis Community-bruger.

Opret en gratis community-konto til dit firma her

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk