Billede til Markedsundersøgelse

Brug af digitale værktøjer & data i byggebranchen

 

Ny undersøgelse tager temperaturen på brugen af digitale værktøjer og data i byggebranchen

Både politisk og i erhvervslivet, er der stor fokus på de muligheder og udfordringer, som digitalisering skaber. Men hvor langt er byggebranchen kommet med at digitalisere og omstille sig til en digital dagsorden i 2021? Og hvor oplever byggebranchen de største udfordringer i forbindelse med digitalisering? Det giver en ny undersøgelse foretaget af RIB Software svar på.

 

Introduktion

Formålet med rapporten er at undersøge brugen af digitale værktøjer og digitalisering i byggebranchen. Det er vores håb, at indholdet i denne rapport kan være med til at inspirere små såvel som store virksomheder i byggebranchen til at tage et skridt i retning af en ambitiøs omstilling – og være med til at fremme udviklingen af et bæredygtigt byggeri i Danmark.

 

Datagrundlag

Undersøgelsen er baseret på svar fra den danske byggebranche på en række spørgsmål om brugen af digitale værktøjer. Datagrundlaget består af besvarelser fra virksomheder fra hele byggeriets værdikæde – bygherre, bygherreådgiver, rådgiver, hoved- og totalentreprenør samt fagentreprenører.

 

Du kan downloade rapporten direkte her.