<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bliv klar til at varetage efteraarets opgaver med en IKT leder uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter
RIB A/S

Annonce

Bliv klar til at varetage efterårets opgaver med en IKT-leder uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter!

 

Lige siden IKT-bekendtgørelserne i 2013 fastslog, at der skal anvendes IKT-værktøjer- og processer på alle offentlige byggerier over visse beløbsgrænser, har anvendelsen af IKT været en central del af byggebranchen. Med indtrædelsen af IKT i byggeriet dukkede også en ny vigtig rolle op: IKT-lederen. Det er præcis den rolle, som IKT-leder uddannelsen™ hos BLC ruster dig til.

 

Her hos BLC kan du blive certificeret IKT-leder online, på blot 3 undervisningsdage. På uddannelsen klæder vi dig på til at styre dine projekter i mål med minimeret risiko, bedre bundlinje og under opfyldelse af de til enhver tid gældende krav. 

 

Herudover kommer vi også ind på de nye AB18, ABR18 samt YBL18, og konkretiserer, hvilke konsekvenser det har for dig som IKT-leder, for bygherren og ikke mindst alle projektets parter. Uddannelsen lærer dig at træffe kvalificerede IKT-beslutninger og at arbejde målrettet mod de bedste resultater som IKT-leder. Alt dette, så netop du kan manøvre og agere professionelt i forbindelse med IKT-byggesager. 

 

Mere konkret får du:

  • Konkrete kompetencer til at udøve effektiv IKT-ledelse.
  • Du bliver skarp på IKT-bekendtgørelserne, AB18, ABR18 samt YBL18, og deres konsekvenser for din rolle på byggesagen.
  • Du lærer hvordan IKT-aftaler opbygges, og hvilke aftalekrav der er vigtige.
  • Viden inden for jura, FM og forandringsledelse i relation til IKT.

 

Uddannelsen bliver afholdt den 20. - 22. september 2021. 

 

Så gør som mange andre og tilmeld dig Danmarks absolut mest anerkendte og søgte IKT-uddannelse med over 700 uddannede IKT-leder her.

 

Du kan også læse mere om uddannelsen her.

 

Er du allerede uddannet IKT-leder?


Så bør du deltage på vores online IKT-kursus den 6. september 2021 kl. 08.00 - 12.00.

 

Gennem de senere år er byggeriets aftaleregelsæt blevet kraftigt revideret, og der er kommet væsentligt flere teknologier og standarder, som stiller større og større krav til IKT-lederen. IKT-lederrollen er nu formelt blevet en helt central del af ledelsesrollerne i bygge- og anlægsprojekterne, hvilket betyder, at der nu i højere grad stilles klare og skrappe krav til IKT-lederens ansvar og leverancer. Et væsentligt ansvar, som du vil blive klædt på til at indfri bedre på vores kursus.

 

På dette kursus kommer vi igennem IKT-kravene i AB18-regelsættet, Danske Arkitekt Virksomheders og FRI’s Ydelsesbeskrivelser for hhv. Byggeri & Landskab, Anlæg og Bygherrerådgivning samt de nye IKT-standarder og IKT-aftaleparadigmer. Du bliver også præsenteret for et udkast til et IKT-Aftale paradigme for Entreprenører.

 

Læs mere og tilmeld dig vores spændende IKT-kursus her.

 

Tilmeld nyhedsbrev her. 
Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk