<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Baeredygtige familieboliger i Middelfart
RIB A/S

Annonce

Bæredygtige familieboliger i Middelfart

 

Middelfart Kommune har sammen med Civica sat et stort mål om, at Ranunkelhaven skal certificeres fra DGNB-ordningen, med deres nye byggeprojekt i Vejlby på Fyn.

 

Middelfart Kommune har sammen med Civica sat et stort mål om, at det nye byggeprojekt Ranunkelhaven i Vejlby på Fyn skal DGNB-certificeres.

 

Samarbejdet med Civica er ikke helt tilfældigt. Et andet sted i Middelfart kommune er der blevet bygget et lignende byggeri, som har opnået DGNB-ordningens certifikat om bæredygtighed. Civicas fokus er også på bæredygtighed og klima, og boligorganisationen gør meget for at beskytte vores miljø og grundvand.

 

”Vi er glade for, at det endnu engang kan lade sig gøre at opføre et bæredygtigt byggeri til vores beboere, der samtidig holder en fornuftig huslejepris” siger Bente Karlskov, som er byggechef i Civica.

 

Store ambitioner for fremtidssikrede bygninger

 

Ideen er, at Ranunkelhavens 40 nye boliger skal certificeres ud fra DGNB-ordningen med gode og sunde boliger, reduceret klima- og miljøpåvirkninger samt fremtidssikrede bygninger af god kvalitet. Med byggeriet ønsker alle parter at vise, at man sagtens kan bygge bæredygtigt samtidig med, at det er smukt udført og at det kan bygges inden for den økonomiske ramme, som boligforeninger er underlagt.

 

Ambitionerne er derfor høje og ligeledes er forventningerne til projektet, der skal imødekommes af at tænke bæredygtighed ind i byggeriet. Projektet har et stort fokus på at skabe et boligområde, hvor bæredygtighed er det styrende element for alt fra tegning til valg af materialer, hvor alt skal være genbrugsmateriale.

 

”Vi vil være en boligorganisation, der arbejder med bæredygtighed som en målsætning … vi glæder os nu til, at vi også kan tilbyde vores beboere en ny bæredygtig boligafdeling i Middelfart” siger Jens Pilholm, Direktør i Civica.

 

Klimavenlige løsninger

 

Arkitekturen skal både tale ind i det trygge og nære familieliv i den menneskelige skala og den store landskabsskala uden for. Boligerne skal indrettes således at det tilgodeser familierne og deres behov for gode disponible inde- og udearealer.

 

Arealerne, hvor der bygges, ligger i fantastiske omgivelser lige ud til Lillebælt. Uden for er der fokus på, at overskudsjord bliver genbrugt til beplantningen, der skal sikre biodiversiteten i området. Regnvandshåndteringen er tænk smart ind i projektet ved, at den naturlige hældning på grunden bliver udnyttet for at undgå oversvømmelser.

 

Projektet starter i foråret 2020 og forventes at stå klar til indflytning i foråret 2021.

 

Vi i RIB A/S er stolte af at flere af vores løsninger bliver benyttet til dette projekt. Det drejer sig om Byggeweb Projekt, Byggeweb Udbud, Byggeweb Capture, og Byggeweb Arkiv.

 

Følg RIB A/S på LinkedIn og hold dig opdateret på de seneste nyheder inden for byggebranchen.

Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk