<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Aeldrecenter Nyt pejlemaerke for Broendby Kommune
RIB A/S

Annonce

Ældrecenter - Nyt pejlemærke for Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har lagt planer om at opføre et nyt ældrecenter i bydelen Vesterled efter den såkaldte DGNB-standard, hvilket bliver kommunens første. 

 
Kommunen har høje forventninger til opførelsen af ældrecenteret, som både skal levere velfærd på et højt niveau og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af Brøndby. Det nye ældrecenter skal ifølge kommunen være et “pejlemærke” for fremtidens bæredygtige og klimavenlige byggerier.
 
 

”Fremtidens ældrecenter”

 
Ældrecenteret i Vesterled opføres for at imødekomme det stigende behov for plejeboliger, da det nuværende plejehjem Gildhøjhjemmet ikke længere er tidssvarende og for dyrt til at ombygge. Det nye ældrecenter kommer derfor til at bestå af 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer, herunder 104 plejeboliger, hvoraf 30 boliger indrettes i et demensafsnit, 30 flex- og akutpladser og 18 avancerede døgnrehabiliteringspladser.
 
Byggeriet bliver opført med fokus på velfærdsteknologi, hvilket bliver gjort for at skabe de bedste rammer for tryghed og trivsel blandt de ældre: ”Vi ved fra bl.a. nationale anbefalinger, hvordan man kan bygge, så beboere med demens trives og føler sig trygge – og det har vi nu mulighed for at gøre med et helt nyt byggeri. Vi kan også tænke velfærdsteknologi ind fra start til glæde for både beboere og medarbejdere.” fortæller Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.
 
 

Ældrecenteret placeres i et villakvarter, hvilket betyder, at der ikke alene skal skabes et trygt hjem for beboerne, men et inspirerende arbejdsmiljø for medarbejdere og et rart sted at komme for pårørende.

 
Byggeriet skal også udformes med størst muligt hensyn til den eksisterende bebyggelse og med grønne udeområder, hvor både beboere og nærmiljøet føler sig velkomne. Man ønsker at skabe nye grønne arealer – evt. legepladser, som kan være med til at skabe gode relationer og bygge bro mellem villakvarteret og ældrecentret, og dermed sætte gang i et livligt miljø, som de ældre kan følge med i.
 
Hos RIB A/S er vi meget stolte af, at Brøndby Kommune har anvendt Byggeweb Projekt og Byggeweb Udbud til dette ambitiøse projekt. Det glæder os, at vores løsninger kan være med til at understøtte kommunens visioner om en positiv og bæredygtig udvikling af Brøndby.
 
 
Følg RIB A/S på LinkedIn og hold dig opdateret på de seneste nyheder inden for byggebranchen.
Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk