<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Aaret der gik
RIB A/S

Annonce

BLC - Året der gik

Byggeriets Ledelsescenter 2019
 
I Byggeriets Ledelsescenter har vi haft et travlt og spændende år, hvor mere end 100 deltagere har fuldført en af vores tilknyttede uddannelser: ” IKT-leder ” og ” Digital Transformation & Byggeteknologi ”. Vi er meget stolte over, at vi igen i år har fået æren af at uddanne så mange kompetente og engagerede rådgivere, bygherrer samt entreprenører, som alle er blevet klædt på til at løfte byggebranchen.
 
 
En særlig tak til vores undervisere for en fremragende indsats og for hvert år at tilvejebringe den mest opdaterede og gennemprøvede viden til vores deltagere.
 
 
V ores ambition om fortsat at øge produktivitet og konkurrenceevne i dansk byggeri slutter dog ikke her. BLC ser frem til at gentage succesen næste år, hvor vi stiller skarpt med hele 8 hold fordelt henover året i både København og Århus! Tilmed dig derfor allerede nu for at sikre dig en plads på det første hold i marts 2020.
 
Du kan du se vores planlagte uddannelser for året samt tilmelde dig her .
Kontaktinformation
RIB A/S
Ryesgade 19C, 3. sal
2200 København N
Tlf:+45 35 245 250
Email:   info@rib-software.dk