<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Platform er en SUCCESVIRKSOMHED 2019
PLATFORM A/S

Annonce

Platform er en SUCCESVIRKSOMHED 2019

Det vidste vi jo godt allerede, men nu har vi også fået en pris der siger det.

 

Prisen uddeles til 1000 virksomheder i Danmark som gør det rigtig godt.

 

"Prisen skal anerkende de danske virksomheder med 5-1.000 ansatte. De virksomheder, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener, til trods for at netop de sikrer fremgang i den lokale og nationale økonomi.

 

 

Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Vores udvælgelse baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal:

Resultat før skat, egenkapital og soliditet.

 

En succesvirksomhed skal som minimum kunne præsentere:

- Vækst i deres resultat før skat hvert år de seneste fem år

- Soliditetsgrad over 15% i det seneste regnskabsår

- Vækst i egenkapitalen målt over de seneste fem år

- Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag."

 

Tak til Spar Nord som var fordi og aflevere prisen personligt.

Kontaktinformation
Platform a/s
Broegen 4
2635 Ishøj
Tlf:+45 32 114 333
Email:   mail@platform.as