<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Platform as soeger salgsdirektoer som skal sikre nuvaerende foererposition samt oege markedsandel
PLATFORM A/S

Annonce

Platform.as søger salgsdirektør som skal sikre nuværende førerposition samt øge markedsandel

Som salgsdirektør i Platform.as vil du få ansvaret for en salgsafdeling bestående af fire erfarne sælgere, der opererer i hele landet og ind imellem også udenfor landets grænser. Senest har der været udlejninger til Sverige og Færøerne.

Platform.as er etableret i 2008 og er dermed en relativt ung virksomhed, der i en årrække har ekspanderet og vækstet støt samt leveret flotte resultater. Virksomheden opererer i en branche med et meget stort potentiale og forventningen til den nye salgsdirektør er derfor, at vedkommende skal være motiveret til fortsat at konvertere et traditionelt stilladsmarked hen mod den mere moderne platformløsning. Foruden opgaven med at erobre nye markedsandele, er der naturligvis en opgave i at fastholde de mange eksisterende kunder, der allerede har opdaget arbejdsplatforme som værende et godt, sikkert og effektivt alternativ til det traditionelle stillads.

 

Foruden arbejdsplatformene, råder virksomheden desuden over en flåde af store materiale- og personhejs, som især udmærker sig ved store og høje byggerier. Dette marked ser virksomheden ligeledes et stort potentiale i.

 

Dine vigtigste opgaver vil bl.a. være:

• Ansvar for at salgsbudget bliver overholdt
• Tæt kontakt med marketingsafdelingen og involvering i udviklingen af nye ideer hertil
• Overordnet ansvar for den samlede salgsafdeling
• En del af den overordnede ledelse
• Fastholdelse af priser
• Konvertering af traditionelt marked
• Sørge for fortsat vækst
• Udvidelse af markedet

 

Platform.as er en virksomhed med 56 ansatte, en frisk tone og et utrolig tæt sammenhold – der hersker en udpræget familiefølelse, hvor alle er opmærksomme på hinanden og alle er ligestillet. Hovedkontoret ligger i Ishøj udenfor København og der findes desuden en afdeling i Tilst, nær Aarhus, som står for ca. 40% af omsætningen.

 

Virksomhedens kunder spænder over et bredt felt af virksomheder, og tæller alt fra nogle af Danmarks største entreprenørvirksomheder, til små og mellemstore håndværksfirmaer.

 

Forventningerne til den nye salgsdirektør er tårnhøje, men den rigtige kandidat vil også komme til at bestride en eftertragtet stilling, i en virksomhed der er i konstant udvikling. En virksomhed der altid giver sine medarbejdere de bedste arbejdsværktøjer og som gør en dyd ud af at integrere alle nye medarbejdere så hurtigt og så godt som overhovedet muligt.

Kontaktinformation
Platform a/s
Broegen 4
2635 Ishøj
Tlf:+45 32 114 333
Email:   mail@platform.as