<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Platform as har l nge v ret kendt for at v re innovativt t nkende og senest har firmaet konstueret deres eget kundenet
Platform.as har længe været kendt for at være innovativt tænkende og senest har firmaet konstueret deres eget kundenet

Annonce

Platform.as har længe været kendt for at være innovativt tænkende og senest har firmaet konstueret deres eget kundenet

På kundenettet kan kunderne bestille flere platforme eller hejs, nye opbygninger, flytninger og meget mere. Derudover bliver alle gamle tilbud og korrespondancer gemt herinde, så gennemskueligheden og overskueligheden er størst mulig

Tobias Melander og Mads Thrane fra HP Byg, er en af de kunder som benytter sig af kundenettet og de er ikke i tvivl; tiltag som dette er kommer for at blive i byggebranchen.

Vi benyttede os af muligheden for at spørge lidt ind til, hvad deres oplevelse med kundenettet har været hidtil:

Hvor mange gange har I benyttet jer af kundenettet?
Jamen vi bruger det regelmæssigt – i hvert fald 20 gange er det blevet til, hvor vi har benyttet flere af de forskellige muligheder. Vi har bl.a. bestilt flytninger og ombygninger.

 

Hvilke fordele ser du ved kundenettet fremfor den “gamle” metode, hvor man skulle ringe og bestille flytninger eller nye platforme?
Der er styr på historikken! Det er en stor fordel. På den måde kan alle se hvad der er bestilt og hvornår. Skulle det ske at der kommer en anden projektleder indover, kan vedkommende lynhurtigt se hvad der er blevet bestilt og hvor samt hvad der tidligere er blevet ordret på sagen.

Det kan jo sågar bruges, hvis der skulle opstå tvivl om nogle fakturaer eller noget i den stil. Det gør bare det hele lidt mere gennemskueligt og overskueligt.

Jeg er ikke sikker på at det egentlig har sparet os tid, endnu, men skulle der opstå misforståelser, vil det helt sikkert spare os tid når misforstpelsen skal opklares.

Tror du at tiltag/systemer som disse har en fremtid i byggebranchen?
Ja helt sikkert! Det gør det jo meget nemmere at være enige om hvad der er skrevet/ bestilt, i modsætning til hvis man gør det over telefonen. Der kan være så mange forstyrrende elementer i sådan en hverdag og så kan man komme til at sige det forkerte, eller høre forkert pga. larmen på byggepladsen. Det er desuden rigtig fint at alle godkendelser ligger tilgængelige med tilhørende fotos.

 

Kan du anbefale andre af Platorms kunder at bruge kundenettet?
Ja det kan jeg bestemt. Der er ingen grund til ikke at gøre det. 

 

Kontaktinformation
Platform a/s
Broegen 4
2635 Ishøj
Tlf:+45 32 114 333
Email:   mail@platform.as