<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Medarbejdere har andel i ISO 9001 certificering
Medarbejdere har andel i ISO 9001 certificering

Annonce

Medarbejdere har andel i ISO 9001 certificeringIfølge Casper Knudsen, direktør i Platform.as, har medarbejderne en stor del af æren i, at virksomheden nu er blevet anerkendt for deres flerårige arbejde med at implementere og efterleve faste procedurer i alle led i organisationen. 

 

I slutningen af 2016 kunne materieludlejningsvirksomheden Platform.as lade champagnepropperne sprænge og fejre, at virksomheden nu er blevet tildelt ISO 9001 certificeringen. Det er et kvalitetsledelsessystem, som betyder, at virksomheden konsekvent efterlever fastlagte procedurer i alle arbejdsprocesser.   

 

”Vi har altid haft fokus på at udføre vores arbejde efter bestemte procedurer for at sikre høje standarder for sikkerhed, kvalitet og effektivitet. Forskellen er nu, at alle vores procedurer er skrevet ned, og at det er en ekstern part, der kontrollerer, at det vi rent faktisk gør, også er det, vi siger, vi gør,” fortæller

 

Casper Knudsen, direktør i Platform.as., og fortsætter: 

 

”Det er vigtigt med denne form for kontrolordning og en form for rygrad i virksomheden, når vi vækster, som vi har gjort de seneste år. Det giver sikkerhed for både os og vores kunder.”

 

Platform.as har mere end fordoblet sit forretningsomfang og årlige overskud de seneste tre år.

 

Medejerskab sikrer kvalitet, effektivitet og sikkerhed
Gennem det sidste halve år har kvalitets- og sikkerhedsansvarlig i Platform.as, Louise Klinke Jørgensen, involveret medarbejderne på afdelingsniveau i de vante arbejdsgrupper.

 

”Vi har gennemgået virkelighedstro arbejdsscenarier og derigennem klarlagt arbejdsgange og procedurer, som efterhånden er indgroet i kulturen hos Platform.as. Alle procedurer er derefter noteret i en kvalitetshåndbog, der indeholder beskrivelser for hvert enkelt job, der udføres i virksomheden. Det betyder, at alle udfører opgaverne på samme måde,” forklarer Louise Klinke Jørgensen.

 

Jens Bruun fra Inspecta har godkendt Platform.as til at blive ISO 9001 certificeret efter at have gennemgået, hvordan de vedtagne procedurer er implementeret i virksomheden blandt ledelsen og medarbejdere i deres arbejde.     

 

”Platform.as har et kvalitetssikringssystem, der er godt implementeret i alle led i organisationen, fordi det er simpelt og let at håndtere for alle. Derfor var det også mit indtryk, at medarbejderne er glade og motiverede for at bruge de etablerede systemer, som fx tjeklister, i deres daglige arbejde,” siger Jens Bruun.   

 

Ifølge Casper Knudsen skyldes medarbejdernes motivation i høj grad, at de selv har været med til at formulere procedurer og regler på arbejdspladsen, som sikrer, at deres arbejde er af høj kvalitet, sikkerheden er i orden, og at arbejdet udføres effektivt.

 

”Alle har været med til at sætte dagsordenen. Derfor er alle også med til at sørge for, at vi arbejder efter de fastlagte procedurer. Vi har et stærkt sammenhold og fællesskab i virksomheden, og vi holder hinanden oppe på, at vi gør som aftalt. Det betyder, at vi nu er ISO 9001 certificeret,” siger Casper Knudsen og fortsætter: 

 

”Det giver en stolthed i hele organisationen, og vi kan alle ranke ryggen - især fordi medarbejderne har en kæmpe andel i det. Det har været vigtigt for os ikke at trække noget ned over hovedet, men i stedet lade medarbejderne være medbestemmende i forhold til vores procedurer.”

 

Optimering i centrum
Platform.as kommer ikke til at hvile på laurbærrene efter den nye certificering, da Inspecta foretager kontrol to gange årligt. Desuden lægger Casper Knudsen stor vægt på, at han selv og medarbejderne bevarer et optimeringsfokus på arbejdsprocedurer. Bare fordi certificeringen er i hus, kan virksomheden ikke læne sig tilbage.  

 

”Vi kommer løbende til at evaluere procedurerne sammen med medarbejderne, som vi har gjort hidtil. Vi ønsker at blive ved med at være effektive uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed, da det er sådan, man tjener penge, og gør kunderne glade,” siger Casper Knudsen.

 

I forvejen har Platform.as Dansk Byggeris DRA-certificering, der er kundernes garanti for, at virksomheden lever op til procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø.

 

Mere information: Direktør i Platform.as, Casper Knudsen, pp e-mail ck@platform.as

Kontaktinformation
Platform a/s
Broegen 4
2635 Ishøj
Tlf:+45 32 114 333
Email:   mail@platform.as