<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kompleksitet i asfalt
Lemminkäinen A/S: Kompleksitet i asfalt

Annonce

Lemminkäinen A/S: Kompleksitet i asfalt

GPS styret feeder og asfaltudlægger på Silkeborg Motorvej

 

Lemminkäinen A/S har stået for hovedparten af belægningerne på de store, avancerede broer på den naturskønne Silkeborg motorvejsstrækning, der krydser Gudenåen. Brobelægninger stiller helt særlige krav, da broer skal betragtes som selvstændige bygningsværker – og beskyttes både mod vejrliget samt belastningen fra trafikken.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

I Lemminkäinen A/S har man siden 1994, hvor virksomheden kom til Danmark, lige så støt udvidet sine arbejdsområder, så man i dag kan tilbyde hele paletten fra produktion og udlægning af asfalt til fræsning, vejmarkering, afspærring, skiltning m.m.

 

- I dag er vi en totalleverandør, der kan løse alle former for opgaver. Vi udnytter den ekspertviden, der befinder sig i vores organisation, og det betyder, at vi kan give vores kunder en helhedsløsning, udtaler administrerende direktør i Lemminkäinen A/S, Claus Terkildsen, som fortsætter:

 

- Det giver en fordel for vores kunder, når man kun skal henvende sig ét sted omkring de mange forskellige arbejdsopgaver på en vejentreprise. Og set fra vores synspunkt, så kan vi bedre sikre kvaliteten, når det er os selv, der står for arbejdet.

 

Effektiviteten er i højsædet

Lemminkäinen A/S er datterselskab af finske Lemminkäinen, der er den anden største leverandør i Skandinavien inden for asfaltbranchen. I 2014 blev der gennemført store organisationsændringer, og Casimir Lindholm blev ansat som ny koncernchef, ligesom man i Danmark også har ændret struktur, så der i dag er to regionschefer, der dækker henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark. Baggrunden for ændringerne skal ifølge Claus Terkildsen ses i den hårde konkurrencesituation, som hersker i asfaltbranchen i dag:

 

- Vi udvikler os hele tiden, så vi kan tilbyde højere kvalitet og større effektivitet, og strukturændringerne er en del af den proces. Et andet eksempel er vores investeringer i nyt materiel, som eksempelvis en selvkørende asfalt-feeder, som ved at køre foran den store asfaltudlægger giver et forbedret flow og herved en mere ensartet belægning. Endelig undgår man fysisk kontakt mellem lastvogn og udlægger, så det giver en stor gevinst i forhold til kvaliteten.

 

Broer stiller store krav

Silkeborgmotorvejen passerer gennem Silkeborg by samt et af Danmarks smukkeste landskaber. Der har været stor fokus på at skåne den unikke natur, og derfor har man valgt at bygge broer gennem terrænet. Lemminkäinen har blandt andet stået for asfaltbelægningen på den 300 meter lange motorvejsbro over Gudenåen og en smuk 800 meter lang landskabsbro, som man kan forestille sig som en fremtidig signatur for strækningen.

 

- Vores specialafdeling har stor erfaring med brobelægninger, der stiller helt særlige krav, da broer skal håndteres som bygningsværker. En brokonstruktion skal beskyttes mod vejrliget og belastningen fra trafikken, og derfor bygger vi belægningen op med et epoxylag nederst, hvorpå der lægges en bitumenmembran til at standse fugten, hvorefter vi udlægger tre lag asfalt. Det giver en yderst stærk belægning, som beskytter brokonstruktionen og kan holde i mange år, fortæller Claus Terkildsen.

 

En GenVej til bedre miljø

- I Lemminkäinen vægter vi miljøaspektet meget højt, og over de seneste fire år har vi udviklet produktionen af asfalt så meget, at Lemminkäinen i dag har en af de højeste genanvendelsesprocenter i branchen, fortæller Claus Terkildsen, som fremhæver, at genbrugsasfalt bruges mere og mere, således man i gennemsnit anvender 50-60 % i bærelag, hvor virksomheden på Silkeborg-motorvejen var helt oppe at anvende 65 % genbrugsasfalt.

 

Lemminkäinen ejer halvdelen af GenVej A/S, hvor man bl.a. håndterer opbrudt asfalt, som knuses og genanvendes i produktion af ny asfalt. Virksomheden opkøber desuden gamle jernbaneskærver, som bliver knust og genanvendt i det såkaldte GAB II bærelag.

 

Sikkerheden i top på Danmarks mest trafikerede strækning

Der har i branchen længe været stor fokus på sikkerheden, da man ved arbejdet på vejnettet altid vil være tæt på kørende trafik, hvilket giver et farligt arbejdsmiljø. Claus Terkildsen mener, at vejbranchen som helhed har flyttet sig meget, selvom det kan være en udfordring at opretholde et trygt arbejdsmiljø på en strækning som Køge Bugt motorvejen, der med over 100.000 daglige bilister er Danmarks mest trafikerede strækning.

 

- Der er en stor forskel, om vi arbejder på Silkeborg motorvejen, som er et nyt anlægsprojekt eller Køge Bugt motorvejen, hvor vi udvider fra 3 til 4 spor, og trafikken stadig kan flyde nogenlunde, når folk skal til og fra arbejde. Her må vi agere fleksibelt og være effektive, når vi er på, siger Claus Terkildsen, som i den forbindelse fremhæver virksomhedens arbejde på Sønderborg Lufthavn, hvor Lemminkäinen har en 15 års funktionskontrakt:

 

- På Sønderborg Lufthavn skal vi i sommeren 2015 udlægge nyt slidlag på startbanen – 6.000 tons på blot 30 timer. Og når det er kravene, så må vi bare løse det. Det kræver et stort set up, og her trækker vi på flere fabrikker og udlægningshold, som er vant til, at der stilles specielle krav.

 

62.000 m² industrigulv

Lemminkäinen har gennem flere år arbejdet med støjreducerende belægninger, og man har senest brugt denne belægningstype på Silkeborg motorvejen. Der er endvidere stor efterspørgsel efter Confalt, der er en fugefri belægning til udendørs og indendørs brug, som kombinerer den høje styrke i den cementbaserede mørtel med fleksibiliteten i asfalt.

 

Lemminkäinen har mange års erfaring med udførelse af Confalt samt den nødvendige ekspertviden til at løse disse opgaver, og Lemminkäinen skal i gang med 62.000 m² Confalt til Copenhagen Markets i Høje Taastrup, der er afløseren for Grønttorvet i Valby. Confalt er et yderst trykstabilt produkt, som derfor ikke vil sætte sig med tiden. Derfor er belægningen specielt velegnet til anvendelse på områder, hvor det udsættes for meget høje kontakttryk samt mekaniske belastninger fra trucks, lastbiler etc.

 

Asfalt under jorden

Nordhavnstunnellen er et af de dyreste og mest komplicerede anlægsprojekter, som Københavns Kommune pt. gennemfører. 600 meter af Nordhavnsvej udgøres af en vejtunnel, og anlægget er yderligere kompliceret af, at den løber mellem tre S-togslinjer, hvoraf den skal føres under de to, samt under Kystbanen. Vejtunnelen løber desuden klos op ad en S-togstunnel, vejen skal føres over Helsingørmotorvejen og tilsluttes denne, og endelig går noget af vejen gennem tæt bebygget område. Claus Terkildsen fortæller i den forbindelse:

 

- I Lemminkäinen er vi vant til at håndtere de komplekse opgaver, og det giver en række nye udfordringer, når man skal arbejde i en tunnel. Eksempelvis skal udluftningen fungere 100 %, inden vi rykker ind i tunnelen med de store dieselmaskiner. Her er det vigtigt at have en organisation, der er vant til at klare alle typer af opgaver.

 

lemminkainen

Lemminkäinen A/S

Vi producerer og leverer både standard asfaltprodukter og egne special asfaltprodukter til brobelægninger, der stiller høje krav til belægningens styrke.

Med mere end 4.700 dygtige medarbejdere og over 100 års erfaring skaber Lemminkäinen betingelserne for, at mennesker kan leve, arbejde og rejse under sunde og sikre forhold.

Kontaktinformation
Lemminkäinen A/S
Nørreskov Bakke 1
8600 Silkeborg
Tlf:8722 1500
Web:
Email:   info@lemminkainen.dk