<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Digitale aftalesedler minimerer risikoen for tvister
iKontrol

Annonce

Digitale aftalesedler minimerer risikoen for tvister

Digitale aftalesedler minimerer risikoen for tvister

Der findes rigtig mange eksempler på tvister som opstår mellem en entreprenør og en bygherre, når et byggeprojekt er afsluttet og entreprenøren kræver betaling for det ekstraarbejde der er foretaget under byggearbejdet.

 

Bevisbyrden påhviler entreprenøren
Entreprisekontrakter er som regel udarbejdet med hjælp fra de vejledende arbejdsbetingelser der fremgår i AB92 og nu i AB18. Paragraf 25 stk. 4 skriver; "Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse."

Løsning: Styrk processen og lad dig digitalisere
De fleste entreprenører klarer deres aftalesedler manuelt med papir og pen. Desværre er det ikke altid at repræsentanter fra bygherren er repræsenteret på byggepladsen og derfor ikke altid får indsamlet den godkendelse der skal til, for at ekstraarbejdet er accepteret hos bygherren.

Hos iKontrol har vi løbende været i dialog med branchen om at løfte de udfordringer der findes på byggepladsen. Blandt andet ved at digitalisere processen omkring aftalesedler. Ved at ændre arbejdsprocessen til en digital proces, sikrer du også at alle i virksomheden arbejder ens og der altid bliver registreret på samme måde, uanset, hvem der registrerer det enkelte ekstraarbejde.

Læs mere om digitale aftalesedler her.

Kontaktinformation
iKontrol ApS
Gunnar Clausens Vej 32D
8260 Viby J
Tlf:7060 6055
Email:   kontakt@ikontrol.dk
iKontrol