<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> damixa renovering sorgenfrivang
Fokus på energi og kvalitet udløser ekstra energitilskud til armaturer

Annonce

Fokus på energi og kvalitet udløser ekstra energitilskud til armaturer

429 lejligheder bliver lige nu totalrenoveret for samlet set 740 mio. kr. Projektets VVS-del inkluderer bl.a. bad, køkken, ventilation og stigestrenge.

Renoveringen forventes at medføre en energibesparelse på samlet set 66 %, og energi er tænkt ind i alle hjørner af projektet – også i VVS-entreprisen og armaturerne.

 

Sorgenfrivang består af 740 lejemål smukt beliggende i Virum nord for København. De ikoniske højhuse er bygget tilbage i 50’erne, så selvom alt fungerede, var et ansigtsløft tiltrængt.

 

Projektet, der officielt kaldes ”Helhedsplan Sorgenfrivang 2”, er skudt i gang for over et år siden og omfatter i første omgang godt halvdelen af lejemålene. De første beboere flytter tilbage i deres nyrenoverede boliger allerede i maj i år, mens de sidste lejligheder forventes at stå færdige i 2018.

 

Byggeprojektet planlægges og overvåges centralt fra af ejendomsleder Allan Olsson, der har et øje på hver finger, når han skal dirigere i den omfattende renovering af de første 429 lejligheder i Sorgenfrivang.

 

Noget løses ved hjælp af eksterne entreprenører, der styrer underleverandører og beskriver de materialer, der skal anvendes. Andre entrepriser har Allan og hans team valgt selv at håndtere – heriblandt VVS-entreprisen og udskiftningen af armaturer og termostater i alle lejlighederne:

 

- Vi har været vant til en teknisk høj standard fra FM Mattsson gennem mange år, så det var vigtigt for mig at fortsætte i samme spor. De vandhaner, hoveentreprenøren anbefalede, levede ikke op til den standard, som jeg krævede, forklarer ejendomsleder Allan Olsson.

 

Det kræver selvfølgelig en stor ekstra indsats for ejendomskontoret selv at stå for dele af entreprisen.

 

Men den opgave var Allan villig til at tage på sig og sit team af 11 ejendomsfunktionærer for at undgå, at entreprenøren skulle forsøge at ”erstatte” med billigst mulige produkt, og fordi han ved af erfaring, at de kvalitetstjekkede produkter betaler sig hjem i længden:

 

- Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi gør det ordentligt med omtanke for klima og tanke for fremtiden. Nu har vi selv kompetencerne til at sikre energifokus og kvalitet i netop armatur-delen. Det er ikke på alle varegrupper, hvor vi har viden og indsigt til selv at gå ind i sagen.

 

Vi kommer længere for færre penge, når vi gør det på den måde – og så er vi sikre på, at vi får præcist det produkt, vi specifikt ønsker, siger Allan Olsson.

 

 

Energitilskud muliggør mere energifokus

Hele Sorgenfrivang-projektet er præget af et fokus på en grønnere og mere energirigtig fremtid – hvilket også har været en forudsætning for, at Landsbyggefonden har bevilliget ca. halvdelen af projektsummen fra den grønne renoveringspulje.

 

Alle materialevalg er fortaget med udgangspunkt i, at de skal kunne hjælpe beboerne med at spare på energien i fremtiden:

 

- Den armaturløsning, som er valgt i Sorgenfrivang, og som også er blevet godkendt af beboerudvalget, gør det lettere for beboerne at spare på vandet i fremtiden.

 

Køkken- og håndvaskarmatur samt termostat og bruser har indbygget energioptimering, så de sparer på både vandforbrug og CO2, der udledes når der laves varmt vand, forklarer energirådgiver Claus Dennis Jønsson, FM Mattsson Mora Group Danmark.

 

- Den indledende undersøgelse viste et besparelsespotentiale på over 40 %. Sammen med Allans team af servicefolk gik vi rundt i de gamle lejligheder for at måle forbruget.

 

Med udgangspunkt i vandforbruget og det energibesparelsespotentiale, vi ved vores armaturer leverer, kunne vi beregne den forventede energibesparelse og dermed søge om tilskud, forklarer Claus Dennis Jønsson.

 

Energitilskuddet beløber sig til ca. 165.000 kr., som udbetales, når det sidste armatur er monteret. Tilskuddet udbetales af energiselskabet, som har godkendt FM Mattsson Mora Groups beregningsark med forskellige armaturer fra både FM Mattsson, Mora og Damixa.

 

- Energitilskuddet er en ekstra bonus, som jo kommer uden om al budgetlægning og derfor bliver en dejlig pose penge, som ejendommen endnu ikke har øremærket til noget bestemt formål. Som regel er det ønsketingene, der nedprioriteres, men det har vi mere plads til nu, siger Allan Olsson.

 

Temperaturudsving er ikke længere et problem

At VVS-delen er trukket ud af totalentreprisen og nu ligger på Allans skrivebord passer godt med, at Allan og ejendomskontoret også i det daglige selv står selv for service af installationerne:

 

- Det betyder meget, at jeg på forhånd ved, at vedligeholdelsesomkostningerne fra nu af og mindst 5 år frem er lig nul. Men vi har også nogle funktionelle udfordringer i og med, vi pumper vand fra 1.-14. sal med hydrofol.

 

Det stiller store krav til armaturer og termostater, fordi trykket varierer voldsomt, og det ville betyde store temperaturudsving, når beboerne står under bruseren, hvis ikke termostaterne havde indbygget trykstyring, forklarer Allan om hvorfor netop valget faldt på produkter fra Mora Armatur.

 

Ifølge beregningerne har de nye armaturer en tilbagebetalingstid på ca. 2 år, så renoveringsprojekt eller ej, havde udskiftningen givet bonus under alle omstændigheder. Det er ikke kun i VVS-entreprisen, at der er fokus på energibesparelse.

 

Samlet set forventer foreningen en energibesparelse på i alt 66 % - og energi er tænkt ind i alle hjørner af Helhedsplan Sorgenfrivang 2.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com