<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Stort potentiale for besparelser p bygningers vandforbrug
Stort potentiale for besparelser på bygningers vandforbrug

Annonce

Stort potentiale for besparelser på bygningers vandforbrug

Vand bliver stadig overset i forbindelse med energioptimering, og selv på byggerier med fokus på bæredygtighed kan man opleve, at valget af vandhaner bliver overladt til tilfældigheder i løbet af byggeprocessen – men den kortsigtede besparelse kan betyde en anseelig merudgift over årene.

  

Hos den danske vandhaneproducent Damixa anerkender man, at der generelt har været større fokus på stil og design, når der skal vælges armatur, fremfor energibesparelser. Administrerende direktør Ole Sander fortæller i den forbindelse:

 

- Vi har nok været for dårlige til at fortælle om de energimæssige perspektiver ved at vælge den rigtige vandhane. For på samme måde som at skifte til lavenergipærer, så er der virkelig store gevinster at hente ved at bruge de rigtige vandhaner – her er tilbagebetalingstiden ofte omkring to år. Og ved at tænke i de baner fremfor udelukkende at lade valg af armatur handle om design, så er det svært at retfærdiggøre, at man vælger de billigere, mere kortsigtede løsninger.

 

Ole Sander ønsker således en større bevidsthed om, at valget af vandhane betyder meget for bygningers energiforbrug, men han har fuld forståelse for, at man som rådgiver eller bygningsejer ønsker at prioritere design højt:

 

- Vi skal ikke pådutte folk en frelst holdning – design må godt veje tungt – ligesom man sagtens kan få armaturer i smukt design og med lavt vandforbrug. Men der eksisterer andre parametre end design, når man vælger vandhaner, og det skal folk være bevidste om.

 

Læs mere om Sanitet

 

Fremtiden kræver omtanke

Når man ser på de politiske målsætninger om, at Danmarks ambition om at være førende på energirigtige løsninger, så kan det kun ske ved, at vi benytter os af ny teknologi og nye energibesparende løsninger. Her skal der arbejdes på flere fronter på samme tid, og hvor overgangen fra glødepære til lavenergipærer er sket naturligt og glidende, så har den samme tankegang ikke slået igennem i forhold til vandhaner.

 

- Når man siger energioptimering, så tænker de fleste automatisk på nye vinduer og efterisolering, men det er langsigtede investeringer i forhold til tiltag som energipærer og vandhaner, der betaler sig ekstremt hurtigt hjem, fortæller Ole Sander, som fremhæver, at FM Mattsson Mora Group, der ejer Damixa og også producerer vandhaner i Sverige under brands som Mora Armatur og FM Mattsson, var de første i Danmark på området, som fik sine produkter kvalificeret til at høre ind under puljen for energitilskud – netop fordi besparelsen er så markant og kan omregnes i sparede kilowatt-timer og reduceret CO²-udslip.

 

For ud over det økonomiske aspekt, så er der flere miljømæssige fordele ved at spare på vandet. Til forskel fra elektricitet, så er vand en knap resurse, ligesom der også bruges energi til opvarmning af vandet. Derfor der ifølge Ole Sander flere sidegevinster ved at reducere vandforbruget:

 

- Ud over at vi skal passe på vores vandresurser, så er det værd at bemærke, at man ved at bruge intelligente vandhaner og brusere sparer både på udgiften til vand og på energien til opvarmning af vand. Derfor snakker vi om både at nedbringe selve vandforbruget, men også den dyre energi (el, gas, fjernvarme) til at opvarme vandet.
 


”Man køber sig luft i budgettet”

Tidligere har der mest eksisteret teoretiske beregninger af effekten ved at skifte vandhaner, men nu har Damixa, FM Mattsson og Mora Armatur samlet en række meget forskellige cases, hvor man har målt vandforbruget før og efter udskiftning af armaturer. Ole Sander forklarer:

 

– Vi har lavet tests hos store kunder som Københavns Lufthavn og Herlev Hospital, der belastes hårdt, og vi har gjort det samme på skoler, daginstitutioner, i boligforeninger og hos større erhvervsvirksomheder. Resultaterne er markante på alle typer af bygninger. Vores undersøgelser dokumenterer, at der ved valg af tekniske vandhaner ses en mellem 30 og 60 % besparelse på vandet. Dermed bliver det muligt at finansiere flere bæredygtige tiltag efterfølgende.

 

Derfor er dette ifølge Ole Sander et område, der bør være et langt større fokus på. Ved byggeprojekter handler det om at se på økonomien i bygningens levetid frem for hvad det koster at lave her og nu. De konkrete cases er derfor ofte en øjenåbner, fordi mange slet ikke er bekendt med de muligheder der ligger i at optimere vandforbruget. 

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com