<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny energir dgiver fokuserer p vandbesparelser i byggeriet
Ny energirådgiver fokuserer på vandbesparelser i byggeriet

Annonce

Ny energirådgiver fokuserer på vandbesparelser i byggeriet

Johnny Nørremand Andersen starter i dag som projekt- og energikonsulent hos armaturproducenten FM Mattsson Mora Group Danmark. Som rådgiver indenfor vand og energi for arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører i primært Jylland og på Fyn får Johnny ansvar for at udbrede kendskabet til de fordele og energibesparelser, der ligger i at sætte ind overfor et stadigt stigende vandforbrug. Det gælder i både den offentlige og private sektor som fx boligforeninger, kommuner og hospitaler mm.

 

- For mange er energi det samme som elektricitet og varme, men fakta er, at intelligent omgang med vand er en mindst lige så effektiv energibesparelse, som vi skal have bygherrer og teknisk ansvarlige til at være bevidste om. Vi ser et stort potentiale i at have en uddannet energiteknolog til at rådgive kunder specifikt om, hvordan fokus på vand og optimering kan nedbringe forbruget og spare penge, siger CEO Ole Sander, FM Mattsson Mora Group Danmark.

 

Ved at fokusere på renoverings- og energioptimeringsprojekter, skal Johnny Nørremand Andersen sammen med det øvrige energiteam sørge for, at Damixas, FM Mattssons og Mora Armaturs grønne produkter bliver et naturligt og foretrukket valg for energiansvarlige, rådgivere og arkitekter. Johnny skal bl.a. stå for energirådgivning og undervisning og være med til at udbrede kendskabet til de særlige teknikker, der kendetegner de dansk og svenskproducerede sanitets-produkter.

 

Johnny har tidligere været projektleder og energirådgiver i Århus-virksomheden Transition, siden han blev færdig som energiteknolog på Erhvervsakademiet Lillebælt i 2015. Før det arbejdede han som tømrersvend hos Korup Tømrerforretning samt Hans Jørgensen Aps, hvor han også stod i lære.

 

Johnny får base hos Damixa i Odense og indgår i FM Mattsson Mora Group Danmarks 8 mand store landsdækkende salgsteam.

 

Johnny er 29 år og bor i Odense.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com