<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Koebenhavns Kommune opnaar store besparelser paa at udskifte vandhaner
FM Mattsson Mora Group Danmark

Annonce

Københavns Kommune opnår store besparelser på at udskifte vandhaner

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune holder dampen oppe i sine bestræbelser på at sænke forbruget af vand og energi til gavn for både børn, medarbejdere og kommunens skatteborgere.

 

 

Et omfattende miljørenoveringsprojekt sammen med FM Mattsson Mora Group i Danmark, er nu på sit tredje år, og det har givet klækkelige millionbesparelser på driften - helt uden at børn eller medarbejdere kan mærke nogen forskel i deres daglige brug af vandhanerne.

 

- Vi ser kontante besparelser på alt, hvad der har med armaturerne at gøre: Forbruget af koldt og varmt vand er faldet, energiforbruget til opvarmning af vand er faldet, vi har færre omkostninger til service og udskiftning på grund af skader og hærværk og vi oplever færre vandskader. Der er kort sagt gevinster hele vejen rundt, fastslår energitekniker fra BUF Energiteam, Kenneth Bastholm Mortensen.

 

Indtil nu har 220 institutioner og 35 skoler fået nye, vand- og energibesparende armaturer. Men med i alt cirka 750 institutioner og 70 skoler i hele kommunen er der fortsat et enormt potentiale for at høste de kontante energibesparelser.

 

 

Solid business case

- Finansieringen af de næste projekter afhænger i høj grad af, at vi kan dokumentere resultater. Vi skal have en solid business case hver gang for at få lov at fortsætte. Det er der slet ingen tvivl om, at vi har med hver eneste af de renoveringer, vi har gennemført indtil nu, siger Kenneth Bastholm Mortensen.

 

- Sammen med BUFs ressourcecenter er vi meget omhyggelige med at måle forbruget før og efter udskiftningerne. Typisk måler vi i tre måneder før og i tre måneder efter en udskiftning, og det er vigtigt at sørge for, at de to perioder er direkte sammenlignelige, så vi får et retvisende billede uden kunstigt oppustede tal, siger Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group.

 

Læs også: Interview med Gentofte Kommunes projektleder, driftsingeniør Tom Hansen: Nye armaturer giver Bakkegårdsskolen markant vandbesparelse

 

Til gavn for børnene

Kenneth Bastholm Mortensen fra BUF Energiteam fortæller, at han og hans kolleger indledningsvist var lidt skeptiske overfor målingerne. De første tal var næsten for gode til at være sande. Men de viste sig at være helt reelle, og vi kan uden at blinke med øjnene sige, at vi typisk realiserer besparelser på op mod 40 % på det varme vand og 25 til 40 % på det kolde.

 

De mærkbare energibesparelser giver forvaltningen en ganske kort tilbagebetalingstid på investeringerne - typisk cirka fire år efter en konservativ beregning, men ofte kortere. Herefter er det så at sige penge direkte ned på bundlinjen hvert eneste år, til gavn for børnene.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com