<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> K benhavnske skoler sparer paa vandet
Københavnske skoler sparer på vandet

Foto med håndholdt søjlediagram. Digitale målinger fra kommunens forsyningsselskab dokumenterer sort på hvidt den store besparelse. Søjlerne viser månedens vandforbrug sammenlignet med tilsvarende måned året før. Således er fx forbruget i august faldet fra 237 m3 til 159 m3. Et fald på hele 33%.

Annonce

Københavnske skoler sparer på vandet

Et pilotprojekt på en københavnsk folkeskole viser, at der kan spares 30% på skolens samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Det svarer til en årlig besparelse på 100.000 kr. Lige er 40 københavnske skoler ved at få skiftet armaturer og snart følger alle kommunens institutioner. Kommunen forventer årlig besparelse på flere mio. kr.

 

 

Vandhaner, der bare løber uden at blive slukket, eller som bruger unødvendigt meget vand, når der skal vaskes hænder, er snart historie i de københavnske folkeskoler. Københavns Kommune har med udgangspunkt i et vandspareprojekt besluttet, at alle vandhaner på kommunens skoler skal skiftes til nye, vand-  og energibesparende armaturer – med masser af komfort for elever, lærere og ikke mindst et overraskende plus på den enkelte skoles driftsregnskab.

 

Foto med BUF Energiteam:

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet vandhaner til de elektroniske og energibesparende FM Mattsson 9000E Tronic. Det er Københavns Kommunes energiteam, der har stået for projektet.Valby Skole går forrest

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet armaturer på hele matriklen, og resultatet var synligt allerede fra den første måned.

- Med målingerne fra vores forsyningsselskab kunne vi fra første dag se, at der blev brugt mindre vand. Således var vandforbruget i august 2017 kun 159 m3, mens den samme måned i 2016 brugte 237 m3, forklarer Richard Kristensen, der sammen med kollega Flemming Mortensen er de projektansvarlige i Københavns Kommunes Energiteam i BUF og også folkene bag vandspareprojektet.

 

Læs mere om Sanitet

 

Pilotprojekt baner vejen for alle 70 skoler

- Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt på Tingbjergskolen, hvor vi dokumenterede vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne.  Testen viste, at vi kunne spare over 30% på vandforbruget, og at vi kunne gennemføre projektet med en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de energibesparende og intelligente vandhaner, uddyber energirådgiver Claus Dennis, FM Mattsson Mora Group Danmark.

 

Den dokumenterede besparelse banede vejen for, at energiteamet fik bevilliget midler til at skifte armaturer på samtlige skoler i Københavns Kommune. Og nu er turen også kommet til kommunens institutioner.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com