<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> K benhavnske skoler sparer p vandet
Københavnske skoler sparer på vandet

Annonce

Københavnske skoler sparer på vandet

Et pilotprojekt på en københavnsk folkeskole viser, at der kan spares 30% på skolens samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Det svarer til en årlig besparelse på 100.000 kr. Nu skal 40 københavnske skoler have skiftet armaturer. Kommunen har en forventet besparelse på 1,4 mio. kr. om året.

 

Vandhaner, der bare løber uden at blive slukket, eller som bruger unødvendigt meget vand, når der skal vaskes hænder, er snart historie i de københavnske folkeskoler. Københavns Kommune har med udgangspunkt i et vandspareprojekt besluttet, at alle vandhaner på kommunens skoler skal skiftes til nye, vand-  og energibesparende armaturer – med masser af komfort for elever, lærere og ikke mindst et overraskende plus på den enkelte skoles driftsregnskab.

 

Læs mere om Sanitet

 

Valby Skole går forrest

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet armaturer på hele matriklen, og resultatet var synligt allerede fra den første måned.

- Med målingerne fra vores forsyningsselskab kunne vi fra første dag se, at der blev brugt mindre vand. Således var vandforbruget i august 2017 kun 159 m3, mens den samme måned i 2016 brugte 237 m3, forklarer Richard Kristensen, der sammen med kollega Flemming Mortensen er de projektansvarlige i Københavns Kommunes Energiteam i BUF og også folkene bag vandspareprojektet. 

Pilotprojekt baner vejen for alle 70 skoler

- Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt på Tingbjergskolen, hvor vi dokumenterede vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne.  Testen viste, at vi kunne spare over 30% på vandforbruget, og at vi kunne gennemføre projektet med en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de energibesparende og intelligente vandhaner, uddyber energirådgiver Claus Dennis, FM Mattsson Mora Group Danmark.

Den dokumenterede besparelse banede vejen for, at energiteamet fik bevilliget midler til at skifte armaturer på samtlige 70 skoler i Københavns Kommune. Og næste år er turen kommet til kommunens institutioner.

 

 

Fakta om Valby Skole

Antal elever: 680

Gammel fabrikshal omdannet til skole i 2004

Helhedsrenoveret i 2016-2017

Årligt vandforbrug – før: ca. 2.900 m3*

Årligt vandforbrug – efter: ca. 2.025 m3 (beregnet)

Projektet:

I forår 2017 udskiftes: 100 vandhaner (både berøringsfrie FM Mattsson 9000E Tronic og Mora Cera K5 køkkenarmaturer med koldstart)

Resultatet:

Vandforbrug reduceret med 30%*

Årlig besparelse: 26.250 kr. (vandpris 30 kr/m3 ekskl. moms)

* Resultaterne er dokumenteret ved brug af HOFORs "Forsynometer”, der leverer akkurate målinger på time-, dags- og månedsbasis.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com