<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Case Valby Skole reducerer vandforbruget med 30
Case: Valby Skole reducerer vandforbruget med 30 %

Annonce

Case: Valby Skole reducerer vandforbruget med 30 %

Københavns Kommune har fået øjnene op for potentialet i vandbesparelser. Et pilotprojekt på en folkeskole i kommunen viste, at der kunne spares 30 % på det samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Vand koster i gennemsnit 65 kr./m3, så samler man alle bygninger under Børne og Ungeforvaltningen er der tale om flere millioner årligt i besparelser. Nu får alle skoler og institutioner skiftet armaturer.

 

Vandhaner, der bare løber uden at blive slukket, eller som bruger unødvendigt meget vand, er snart historie i københavnske folkeskoler. Københavns Kommune har i en årrække haft fokus på at renovere kommunens gamle nedslidte bygninger, men i den proces er der tænkt mere bygningsskal end energibesparende interiør.

 

 

Det råder et selvstændigt vandspareprojekt under BUF, Børne og Unge Forvaltningen, nu bod på. Et overbevisende pilotprojekt fik forvaltningen til at godkende, at alle vandhaner på kommunens skoler bliver skiftet til nye, vand- og energibesparende armaturer – med masser af komfort for elever, lærere og ikke mindst et overraskende plus på den enkelte skoles driftsregnskab.

 

Læs mere om Sanitet 

Valby Skole går forrest

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet armaturer, og resultatet var synligt allerede fra den første måned.

 

- Da vi for godt et år siden lagde de første frø til vand-projektet var det at tænke vand helt nyt, men jeg kunne hurtigt fornemme potentialet. De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30 % på det samlede vandforbrug. Det var næsten for godt til at være sandt. Så vi ventede skeptiske en måned mere. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen, fortæller Richard Kristensen, der sammen med kollega Flemming Mortensen er de projektansvarlige i Københavns Kommunes Energiteam i BUF og også folkene bag vandspareprojektet.

 

Læs mere om VVS, Kloak og Forsyning

 

Pilotprojekt baner vejen for alle 70 skoler

- Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt, hvor vi gennemførte en test, der kunne dokumentere vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne.  Testen viste et potentiale på over 30 % og en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de intelligente vandhaner, uddyber energirådgiver Claus Dennis, FM Mattsson Mora Group Danmark, som leverer de vand- og energibesparende armaturer.

 

Alle kan spare – næste skridt institutioner

Det er ikke kun på skolerne, at der er potentiale for at nedbringe vandforbruget og skabe bedre rammer for både børn og voksne. Københavns Kommunes 730 børneinstitutioner er næste indsatsområde for BUF Energiteam, hvor de første 100 institutioner er udpeget og allerede i gang med at bliver rullet ud.

Kontaktinformation
FM Mattsson Mora Group Danmark
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf:88330034
Email:   danmark@fmm-mora.com