Expo-Net i udvikling

Annonce

Expo-Net i udvikling

Efter færdiggørelsen af virksomhedens nye højlager, hvor der er 2500 pallepladser, fortsætter udbygningen. Og den daværende lagerhal er netop taget i brug som ny produktionshal efter en større ombygning.

 

I den forbindelse er der opstillet 5 nye extrudere i den nye produktionshal, og udbygningen med flere følgemaskiner fortsætter, samtidig med at flere af de ældre extrudere bliver udskiftet med nye og mere støjsvage extrudere. Expo-Net udvikler løbende nye net-typer til anvendelse i såvel industrien, byggeriet samt pakkerier.

 

Læs mere om Kloakering og VVS

 

Expo-Net er med på de vigtigste messer 2018

Expo-Net er klar til 2018 hvor året starter med deltagelse i Kloakmessen i Fredericia, hvor man viser sin løsning på nedsivningsanlæg til husstande, der ligger uden for det offentlige kloaksystem. Bio-Blokke anvendes til nedsivning af regnvand som faskiner, og markedet er stadig voksende.

Allerede i marts deltager Expo-Net i den store JEC messe i Paris, som bliver besøgt af folk fra hele verden med interesse for kompositindustrien.

 

I februar måned deltager Expo-Net i Fruit Logistica messen i Berlin, her kommer der udstillere fra hele verden, som er besøgt af mange indkøbere inden for frugt og grønt. Expo-Net har et meget stort program i plastnet til indpakning af mange typer frugt.

 

Senere på året deltager Expo-Net også i Building Green messen i Aarhus, hvor der igen rettes fokus på de miljøvenlige produkter til bl.a. byggesektoren.

 

Læs mere om Fagmesser og Events


 

BYGGER’18

Byggerimessen i Fredericia, hvor hele den danske byggeri branche kommer på besøg, er også en vigtig messe for Expo-Net, hvor der bliver lejlighed til at vise nogle af de mange produkter, som Expo-Net kan tilbyde inden denne branche.

 

Expo-Net holder fokus på bl.a. sit patenterede snefangsrør, som findes i flere forskellige diametre spændende fra Ø22 mm og op til Ø70 mm. Endvidere er der fokus på Sne og Fuglestop til bølgetagplader, som der har været en meget stor interesse for blandt håndværkere, da disse kan anvendes såvel ved tagfoden som i kippen. De giver en god ventilation, samtidig med at de holder fugle ude og reducerer fygesne i at trænge ind.

 

Der medtages også Armeringsnet som kan anvendes bl.a. til grønne P-pladser, både som blivende eller som midlertidige pladser. Nettene fordeler trykket fra køretøjer over hele nettets bredde og forhindrer, at køretøjer laver dybe kørespor i underlaget.

 

Der vil også være fokus på Bio-Blokke som ud over at være velegnede til rensning af spildevand, også i stor grad anvendes til nedsivning af regnvand, som igennem de seneste mange år har været et stort fokusområde. Regnvandsfaskiner etableres rundt om i hele landet, hvor der arbejdes meget med kloakseparering, og regnvandet skal adskilles fra kloaksystemet. Mange private har etableret faskiner på egen grund, som der opfordres til, da kommunerne ønsker at regnvandet ledes ned i jorden i stedet for at blive sendt til rensningsanlæggene.

 

Kontaktinformation
EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring
Tlf:+45 98 92 21 22
Email:  
Expo-Net-i-udvikling
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555