Tagskader skal bekæmpes fra starten

Annonce

Tagskader skal bekæmpes fra starten

Der opstår langt oftere skader på tag og undertag end på bygningens øvrige dele. Men tagskaderne er dyre at udbedre. Derfor gælder det blandt andet om at gøre byggeriets rådgivere bedre til at stille krav til de ønskede materialers egenskaber, lyder det fra eksperter og producenter.

 

Slitage, barsk vejrlig, manglende vedligehold eller forkert udførelse. Årsagerne til, at der opstår skader på tage og undertage, kan være mange. Faktisk opstår der langt oftere skader på bygningers tage end på andre bygningsdele. Det slår Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) fast i en opgørelse over antallet af indkomne skadesanmeldelser fra 1993-2016 [1] .

 

Skaderne optræder både i forbindelse med renoveringsarbejder og ved nybyggeri. Fælles for dem er dog, at de registrerede problemer knytter sig til fejl både ved projekteringen og udførelsen. Det skyldes ifølge BvB en vis forvirring og usikkerhed om valg af den rigtige tagkonstruktion og om, hvilke regler og anvisninger der gælder for de forskellige tagformer og -materialer.

 

- Der er behov for, at vi deler viden og observationer om mulige nye byggetekniske problemstillinger, som vi skal have oplyst og taget hånd om, inden de resulterer i store og dyre byggeskader, lyder det fra Paw Engsbye Rasmussen, der er vicedirektør i Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse.

 

Totaløkonomi og langtidsholdbare løsninger

Ifølge BvB er der et stort behov for at ruste rådgiverne til bedre at kunne definere og stille krav til de ønskede materialeegenskaber. Det er de kloge, gennemtænkte og veludførte projekter, der sikrer investeringen ud i fremtiden, lyder det fra fonden.

 

- Rådgiverne bliver nødt til at forholde sig meget grundigt til de forskellige materialers egenskaber - ikke mindst de mange nye, som til stadighed bliver lanceret, fastslår Paw Engsbye Rasmussen og tilføjer:

 

- Mange af de problematikker, BvB ser ved eftersyn og i forbindelse med behandling af byggeskader, kunne være undgået, hvis der var blevet tilknyttet en byggeteknisk rådgiver til projektet og tænkt i totaløkonomi og langtidsholdbare løsninger.

 

I en BvB-kontekst handler bæredygtighed derfor kort og godt om at gøre tingene rigtigt første gang. Derved undgår man nemmere det ofte store ressourcespild, der er forbundet med udbedring af svigt og skader.

 

- Tænk i totaløkonomi, inden du beslutter dig for en løsning. For eksempel har en tagkonstruktion med høj anskaffelsespris længere levetid og færre udgifter til vedligehold end en tagkonstruktion med lav anskaffelsespris, slår fonden fast i sin opgørelse.

 


25 år uden skadesanmeldelser

Netop totaløkonomien spiller en stor rolle hos Eurotag Danmark, der leverer tagpap fra Derbigum og længe har arbejdet på at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret praksis. Siden det første lag Derbigum-tagpap blev lagt i Danmark i 1977, har virksomheden arbejdet på at sikre en produktudvikling, der tager afsæt i en langsigtet helhedstænkning, som gør, at både byggeprocessen og ikke mindst den efterfølgende drift og vedligeholdelse er så fornuftig en investering som muligt. Resultatet er bæredygtigt tagpap, der holder længere end traditionelt tagpap, og som har en dokumenteret levetid på mere end 40 år.

 

 - Det er utrolig vigtigt, at vi som producenter er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, der tager afsæt i andet end den laveste pris. Det handler om at tænke materialerne ind i et totaløkonomisk perspektiv, der tager højde for både produktion, proces og det færdige byggeri, udtaler Peter Kranz, der er administrerende direktør hos Eurotag, og fortsætter:  

 

- Sammenholder man prisen på en tagløsning med det færdige tags levetid, spiller produktets performance, hvad angår levetid og krav til vedligehold, en central rolle. Byggeskadefonden har aldrig modtaget en anmeldelse på et Derbigum-tag i løbet af de mere end 25 år, hvor vi har distribueret produkterne i Danmark. Det må siges at være vores bedste argument for, hvorfor materialers performance mht. levetid og krav til vedligehold bidrager til at gøre bygningerne til så fornuftig en investering som muligt.[1] http://bvb.dk/Publikationer/BvB%20Beretning%202016.pdf

Kontaktinformation
Eurotag Danmark A/S
Lokesvej 8
8230 Åbyhøj
Tlf:70151517
Email:  
Tagskader-skal-bek-mpes-fra-starten
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555