<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> El Teknik Der er optimisme at spore i branchen
Der er optimisme at spore i branchen

Annonce

Der er optimisme at spore i branchen

Når Dansk Energi og Veltek for sjette gang arrangerer messen El & Teknik 2016 er det med helt nye tiltag, som giver de besøgende konkret information om de kommende lovændringer og den nyeste teknologiske udvikling.

 

Tekst af Annika Lillelund

 

I forbindelse med den kommende El & Teknik 2016-messe har man fra Dansk Energi og Velteks side lagt sig i selen for at finde på nye messeinitiativer til gavn for de besøgende.

 

På messen vil der som noget nyt være særlige inspirationsindlæg og minikurser, som ruster de besøgende på fremtiden. Og fremtiden ser heldigvis lys ud, siger forsknings- og teknologidirektør hos Dansk Energi, Jørgen S. Christensen:

 

- Lige nu er der primært tre tendenser, vi taler om i branchen: Den første er udvikling af teknologier, så man inden for nærmeste fremtid kan få gavn af de varierende elpriser på hustandsniveau.

 

Det andet er den stigende grad af digitaliserede apparater, som giver os en stor mængde data, som medfører smartere løsninger. Den sidste tendens er de lovændringer, som vil indfinde sig henover resten af 2016.

 

Varierende elpriser til hustande inden for rækkevidde

Ifølge Jørgen S. Christensen vil husstandene inden for den nærmeste fremtid – og også et godt stykke tid inden det udrulles fuldt i 2020 – få adgang til varierende elpriser:

 

- I dag har industrien allerede varierende elpriser på timebasis, og det vil også være fremtiden for husstandende.

 

Men det kræver, at vi får nogle forbrugsgenstande ud til folk, som styres digitalt, så man ikke selv skal styre efter timepriserne, men have en teknologi som automatisk justerer efter prisen.

 

Helt optimalt vil det være at kunne indkøbe el til et el-opvarmet hus om natten, hvor el er billigst, og det kommer meget snart.

 

Man har det allerede i Sverige og i andre lande, men udfordringen her i Danmark er udbredelsen af viden om teknologien til installatørerne, så de er informeret, når det snart udbredes. Det kommer der til at være oplæg om på El & Teknik 2016.

 

Digitalisering af apparater skyder frem med lynets hast

Den anden tendens, som gør sig gældende lige nu er den stigende digitalisering af apparater, og her forklarer Jørgen S. Christensen:

 

- Vi får mere og mere data fra vores apparater, som giver en intelligent styring og en bedre udnyttelse af apparaternes formåen. Allerede nu kan forbrugerne købe elpærer, hvor man via wifi, kan styre farvesammensætningen.

 

Det kommer vi til at se meget mere af fremover. På messen har vi derfor helliget et helt innovationsområde til oplæg og deling af nyeste viden om de digitale apparater og produkter. Her kan man godt regne med at se noget helt spektakulært. 

 

Lovændringer giver mere plads til de frie markedskræfter

Den sidste tendens er de lovændringer, som træder i kraft i løbet af 2016. Her går man i Danmark over til internationale standarder, hvilket bl.a. betyder, at nye udenlandske produkter finder vej til de danske installatører - og i sidste ende til forbrugere:

 

- Vi har traditionelt set haft nogle meget restriktive regler og standarder her i Danmark, hvilket har afholdt mange udenlandske producenter fra at sælge i Danmark. Med den lovgivning går man væk fra til fordel for de internationale standarder.

 

Udfordringen er her, at installatørerne så skal forholde sig til nye, udenlandske produkter fra producenter, som nu regner Danmark med som marked. Det kommer der også indlæg om på messen.

 

For installatørerne betyder det efteruddannelse, og for den almindelige forbrugere betyder det større udvalg og billigere priser. Så længe man ikke går på kompromis med sikkerheden, hvilket ikke er tilfældet, ser vi det kun som et plus for danskerne med den nye lovgivning.

 

Der vil på messen være indlæg om den kommende lovgivning på installationsområdet samt hos os, Dansk Energi, senere på året.

 

Om El & Teknik messen

El & Teknik er Danmarks største elfagmesse, og når branchen mødes den 10-12.maj 2016 er det sjette gang, messen afholdes. I 2016 har messen det højeste antal solgte stande nogensinde, hvoraf en del er nye udstillere og en del gamle kendinge.

 

Om Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber. Dansk Energi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

el-teknik

EL & TEKNIK 2016 sekretariat, Dansk Energi

Kontaktinformation
EL & TEKNIK 2016 sekretariat, Dansk Energi
Vodroffsvej 59|
1900 Frederiksberg
Tlf:35 300 400
Web:
Email: