<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
vildeplanter_nyhedsboks

Vild natur i byerne bringer biodiversiteten tilbage

 

Danskerne vil have autentisk og vild natur – det får de med VILDE PLANTER 

BG Byggros og URBANGREEN er gået sammen om lanceringen af VILDE PLANTER – en pakkeløsning på 960 planteplugs, der dækker 48 m2 bed. Det er optimalt til etablering ved legepladser, parkeringspladser, i gårdhaver, baggårde, eller faktisk alle steder, hvor der er nogle kvadratmeter til overs, enten som bar jord eller i plantekummer. 

Blegdamsvej 2 (1)
Pakken består af 13 forskellige plantearter, som er udvalgt af Dorte Nissen fra  URBANGREEN . Planterne blomstrer i varierende grad fra maj til september og tiltrækker et væld af insekter og småfugle i løbet af både blomstringsperiode, men også mens de sætter frø i efteråret.  

 

Fordelen ved planteplugs fremfor frøblandinger er at planteplugs giver et komplet bed fra starten. Derudover er bedet nemmere at holde rent for uvedkommende ukrudt, der ellers hurtigt kunne etablere sig og overtage et bart bed, inden frøblandingen får ordentligt fat. 

 

Nøjsomme og robuste  

Alle planterne trives på næringsfattig jord og er robuste og selvsående. På den måde komplimenterer plantearterne hinanden og bibeholder artsvariationen. Naturvejleder Morten DD beskriver de vilde planter således. 

 

”Disse naturtyper er planternes svar på den virkeliggjorte socialisme, alle er lige fattige og forarmede og ingen vil være i stand til at overtage det hele” 

 

Et bed med vilde planter forskønner et område uden synderligt vedligehold. Alle planterne trives uden regelmæssig lugning, vanding eller tilførsel af gødning. Derudover øger de biodiversiteten og er med til at signalere et fokus på bæredygtighed. Trenden i dagens byggeri går ikke på de pæne og stringente staudebede, nu er det den autentiske, hjemmehørende og vilde natur, der er i højsæde. 

Sammenplantning

Alle nyder godt af et stykke fri natur

VILDE PLANTER er sammensat med henblik på etablering på offentlige arealer eller lignende fællesarealer. Derfor er pakken også tiltænkt som en pakkeløsning, der sælges igennem anlægsgartnerne, for at være sikker på, at bedet for alvor kommer til sin ret. Bedet kan med fordel bestilles med en tilhørende vedligeholdelsesaftale hos anlægsgartneren, for at bibeholde dets udformning og plantevariation. 

 

VILDE PLANTER er en sæsonbetinget vare, og kan leveres forår og efterår: Bestil senest 1. august 2021 og få dit bed i uge 37

 

Er du interesseret i mere information om plantearterne, pakkens indhold eller kontakt til en anlægsgartner, sidder vores tekniske salgskonsulenter klar til at hjælpe. Kontakt Jesper Staal-Thomsen på 45 54556244 eller jst@byggros.com. 

Kontaktinformation