<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Skærmbillede 2024-02-01 124741

Regnbed fra BG Byggros spiller en stor rolle for håndteringen af overfladevand

Byggerbranchens behov for klimatilpasningsløsninger i byplanlægningen bliver gradvist større. Klimaforandringer forudses at føre til mere ekstremt vejr, for eksempel skybrud og høj nedbør vil årligt stige. Miljøet stiller derfor historisk store krav til håndteringen af regnvand og løsninger der imødekommer de lokale behov rundt omkring i Danmark.

Regnbede med konstruerede vækstmedier er ifølge BG Byggros en vigtig del af løsningen – både for naturen over og under jorden. Så vigtig at bygge- og anlægsspecialisten ugentlig er i laboratoriet for at skubbe endnu mere til udviklingen af danskudviklede vækstmedier. 

 

2019

 

Specialdesignet regnbed

På Enebærvej i Værløse havde man brug for at afkoble overfladevandet fra et større opland på 2.400 m2, for at undgå oversvømmelser. Oplandsarealet krævede et specialdesignet regnbed med særlig stor volumen og høj permeabilitet for at kunne modtage de store vandmængder. Regnbedet er udviklet af Byggros, der gennem 30 år har leveret specialiserede løsninger og produkter til bygge- og anlægsbranchen i Skandinavien.

 

Løsningen på projektet resulterede i et 45 m2 stort regnbed med en dybde på 2 meter, der er designet, så det både understøtter en effektiv modtagelse af de store vandmængder fra området, krav til bærevne og sikrer optimale vækstbetingelser for beplantningen.

 

2021

 

Regnbedets bæreevne

En afgørende faktor for projektets succes var den veldefinerede bæreevne i vækstmediet. Her spillede Byggros' valg af RodVext E150 en afgørende rolle. Med styrkemæssige egenskaber svarende til bundsikringssand og dokumenteret bæreevne fra tredjepart, muliggjorde RodVext E150 etableringen af en cykelsti ovenpå vækstmediet. Den unikke kornfordeling og produktion sikrede optimale forhold for regnbedets bæreevne.

 

Optimal udnyttelse af regnbedets kapacitet.

Projektet adskiller sig ved, at en cykelsti er ført hen over regnbedet, og vandet ledes gennem en næsten to meter høj jordmatrice inden udløb. Dette sikrer længst mulig kontakttid i jorden. Med anvendelsen af RodVext E150 opnås ikke kun en dokumenteret bæreevne, men også en ekstremt høj porøsitet og veldefineret permeabilitet. Dette maksimerer regnbedets kapacitet og sikrer effektiv håndtering af overfladevandet. Det er ikke almindeligt, at et enkelt regnbed håndterer så stort et opland. Dette projekt er en milepæl, drevet af vækstmedier med ekstremt høj porøsitet og tilpasset permeabilitet. Sammen med tilladelsen af pumpende vandspejl i den nederste halvdel af opbygningen sikres optimal udnyttelse af regnbedets kapacitet.

 

2023

 

BG Byggros

Et presset klima kræver at vi skubber på for et mere grønt byggeri i laboratoriet. Hos Byggros har de etableret et videnscenter med eget laboratorie, testrig og auditorium til vidensdeling – her inviteres alle i branchen indenfor. I laboratoriet testes og udvikles blandt andet vækstmedier til byggeriet:

 

- Hos BG Byggros arbejder vi i et felt med høj kompleksitet. Det kræver en holistisk tilgang, hvor alle aspekter af en løsning inkluderes, og hvor test gentages, indtil enhver usikkerhed er elimineret. Jo mere vi tester og analyserer, jo større sikkerhed får vi i vores data og vores løsningers funktionalitet. Det handler i bund og grund om at skabe klassificeret viden, fortæller leder af Innovation Lab, Søren Storm. 

 

Læs vores brochure om regnvandshåndtering 

 

 

Kontaktinformation