<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Pordrän: Effektiv isolering og dræning holder kældervæggen tør

Pordrän: Effektiv isolering og dræning holder kældervæggen tør

 

Fjern kondens-dannelse fra væggen og modvirk kuldebro

 

Mange ældre huse og bygninger har kældre med fugtproblemer. Ofte kan fugtproblemer i kældre afhjælpes med den rette udvendige drænende kælderisolering.  Et langvarigt fugtproblem kan gøre betydelig skade på kældervæggene og give skimmelsvamp i kælderen og det er derfor vigtigt at håndtere problemet hurtigt og effektivt.

 

Pordrän isolerende drænplader er en særdeles effektiv løsning til håndtering af fugt i kældervægge. Pladerne består af runde EPS-celleplastkugler, der holdes sammen med en bitumen- og latexbaseret lim. Dette gør den meget modstandsdygtig overfor fugt, da materialet ikke optager fugten. Pladen fungerer ved simpelthen at dræne den fugt væk, der skabes omkring kældervæggen, og lede den ned til omfangsdrænet.

 

Når varm og fugtig luft fra kælderen mødes med kold, fugtig luft fra jorden, opstår der vanddamp/ kondens. Den isolerende, porøse plade, trækker dugpunktet væk fra kældervæggen, så kondenseringen sker inde i selve pladen, og væggen holdes derved tør. Problemet med fugt i kældre skyldes som regel, at kondenseringen sker inde i selve væggen, eller lige på ydersiden af kældervæggen. Hvis en kældervæg f.eks. pakkes ind i en diffusionstæt membran, vil dugpunktet typisk foregå inde i væggen.

 

Pordrän-pladen dræner faktisk så effektivt, at et evt. vandtryk fra jorden, vil blive ledt direkte ned til omfangsdrænet, og ikke kunne bevæge sig længere end ca. 1 cm ind i pladen.

 

Download Pordrän-brochuren her.

 

Effektiv isolering holder væggen tør

 

Udover de drænende egenskaber har Pordrän-pladen også en højisolerende effekt, hvilket hæver væggens overfladetemperatur. Pordrän-isoleringen hjælper murværket med at tørre ud og holde en stabil temperatur, så du kan renovere kælderen til beboelsesstandard. Det er særligt populært nu om dage at indrette teenager-afdeling, kontor eller gæsteværelser i kælderen og på den måde udnytte alle tilgængelige kvadratmeter i huset.

 

Men en sådan renovering kræver, at kælderen er tør og har tilstrækkelig ventilation og opvarmning. Her hjælper Pordrän-pladen ved både at lede fugten væk og isolere væggen.

 

CIMG0061
CIMG0109
Ny kulor
 
 

En plade med mange formål

 

Pordrän er nemt at arbejde med, da det er faste plader, der blot monteres på den helt rå og ubehandlede kældervæg. Pladernes afdækkes med en geotekstil, så jorden ikke trænger ind i pladen. Den opgravede jord må i øvrigt bruges til opfyldning igen, når pladen og omfangsdrænet er installeret. Husk, at et velfungerende og korrekt placeret omfangsdræn, installeret efter DS436, er en forudsætning for en fugtfri kælder.

 

Det er dog ikke kun ved renovering af kældervægge, at Pordrän kommer til sin ret. Pladen anvendes også til nybyggeri, som det isolerende og kapillarbrydende lag under terrændæk. Derudover indgår Pordrän i flere og flere opbygninger af taghaver på dæk.

 

Populær løsning i Sverige i over 40 år

 

I Sverige har Pordrän-pladen, og lignende isolerings- og drænplader, været en veletableret del af byggeri og renovering siden 80’erne. Her anvendes pladerne som fast bestanddel i nybyggeri, tagløsninger og kælderrenovering. Den drænende isoleringsplade er derfor en gennemafprøvet, og veldokumenteret fugtteknisk løsning, som det skandinaviske byggeri har nydt godt af i mange år.

 

Læs mere om vores andre fugt- og indeklimaløsninger her.

 

Kontaktinformation