<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1628685426-4pz-CF068667

Ny bog om konstruerede vækstmedier giver en ny vinkel på fremtidens bymiljø

 

Fremtidens byer bliver mere og mere grønne og klimatilpassede. Og for at de grønne byrum skal trives, skal der ikke kun tænkes i beplantningens forhold ovenover jorden – Byrummet under jorden er lige så vigtigt.

 

Og her kommer de konstruerede vækstmedier ind i billedet. Disse vækstmedier er designet til at tage hensyn til vækstegenskaber, bæreevne og regnvandshåndtering – alt sammen for at skabe de bæredygtige og multifunktionelle grønne installationer i byerne, der kan trives og gro i årtier fremover.

 

Tværfaglig tilgang giver succes

 

Bogen ’Konstruerede vækstmedier’ dykker ned i den tværfaglige forståelse for vækstmedier og opbygningen af fremtidens byrum. For de grønne byrums succes afhænger nemlig af, at de bliver planlagt, anlagt og vedligeholdt ud fra et tværfagligt perspektiv, der trækker på viden og erfaring fra flere forskellige videnskaber.

 

Det forklarer Kamilla Aggerlund, der er en af forfatterne bag bogen:

- Målet med bogen er at bidrage til en bred tværfaglig forståelse af begrebet vækstmedier. Vi håber, at vi dermed kan klæde læseren på til at træffe de rigtige beslutninger om et anlægs vækstmedier. Der er forskel på, om et anlæg har til hovedformål at absorbere regnvand, øge biodiversiteten eller pynte i gadebilledet til gavn for byens brugere. Vækstmedierne skal understøtte anlæggets formål, hvis det skal udnyttes optimalt og være langtidsholdbart, forklarer Kamilla Aggerlund.

 

Hun suppleres af medforfatter Troels Edelslund Raabjerg. Han understreger, at udover de vækstmæssige egenskaber bidrager vækstmediernes hydrauliske funktion også til eks. håndtering af tilstrømmende vand. Ligeledes er bæreevnen helt fundamental, tilføjer geotekniker og medforfatter Peter Randrup Nielsen.

- Bæreevnen udgør en afgørende faktor, hvis vækstmediet med succes skal anvendes i opbygningen af befæstede arealer. Bæreevnen er med andre ord ganske essentiel i forbindelse med urban anvendelse, hvor der er behov for, at vækstmediet bærer fortove, cykelstier o.a. befæstelse.

 

Brug bogen som vidensbank

 

Bogen “Konstruerede vækstmedier” samler netop al denne viden og præsenterer et overblik over, hvordan de forskellige vækstmedier og egenskaber spiller sammen. Bogen er skrevet af fagfolk, der alle er eksperter i udvikling og design af specialiserede jordsubstrater. Den fungerer som et opslagsværk, og indeholder en bred tværfaglig viden om filtrering, regnvandshåndtering, vækstegenskaber og bæreevne i forhold til vækstmedier i urbane miljøer.

 

- Man behøver ikke at læse alle kapitlerne i bogen. Man kan nøjes med de kapitler, der er relevante for ens projekt. Er der ord, som man ikke kender, er der en ordliste bagerst, som kort forklarer, hvad vi mener med begreberne, fortæller Søren Storm, der er medforfatter til bogen.

 

Interesserede kan opleve bogen og møde forfatterne både ved standen, samt som oplægsholdere på Have & Landskab i Slagelse d. 25-27 august.

 

Bogen kan købes via BG Flux.

Kontaktinformation