<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Lodrette haver skal gøre tætte byer grønne

Dansk udviklet og produceret system gør det muligt at etablere lodrette haver på husfacader i selv små baggårde. BGreen-it Living Wall er let at montere, klarer sig med vand fra tagrenden og passer sig selv. Systemet præsenteres på den bæredygtige byggeevent Building Green i Aarhus sidst i marts.

Et danskudviklet system til etablering af lodrette haver på husfacader gør det let og økonomisk overkommeligt at skabe grønne åndehuller, selv i meget tæt bebyggede byområder. Væghavesystemet Bgreen-it Living Wall er udviklet af byggematerialekoncernen Byggros og bliver præsenteret på den bæredygtige bygge-event Building Green sidst på måneden.

BGreen-it Living Wall består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir og specialblandet substratjord. Det er let at montere, enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem. Torben Hoffmann er teknisk ansvarlig hos Byggros og har været med til at udvikle Living Wall. Han har store forventninger til ideen.

- Jeg tror på, at både arkitekter, bygherrer, boligforeninger og helt almindelige husejere vil være interesserede i de muligheder, Living Wall giver. Danskere, der bor i storbyer, er meget positive over for ideer, der bidrager til at gøre bymiljøer grønnere. Men for eksempel en grøn tagløsning kan være en stor mundfuld for den enkelte husejer eller en mindre andelsboligforening. Med Living Wall har vi skabt en løsning, der gør det muligt for langt flere at komme i gang med at etablere de grønne oaser, som storbyerne har hårdt brug for, siger Torben Hoffmann.BGreen-it Living Wall-væghavesystemet kan forsynes med vand fra bygningens tag. Det fordeler sig selv mellem de enkelte plantemoduler. 

Omdanner CO2 til ilt

Det er en stadig større fortætning af byerne, som ifølge Torben Hoffmann gør lodrette haver til en god ide. Kompakte nye lejlighedskomplekser og ældre byejendomme med dybe baggårde levner meget lidt plads til grønne åndehuller, fordi der også skal være plads til for eksempel parkeringspladser og cykelopbevaring. Dermed kommer de tætte byområder til at mangle de positive indvirkninger på klima og miljø, som planterne står for. For eksempel omdannelse af CO2 til ilt og tilbageholdelse af vand ved kraftige regnskyl.

Living Wall-systemet er udviklet herhjemme med udgangspunkt i Byggros’ omfattende erfaring med etablering af grønne tage. Virksomheden står bag nogle af de mest prestigefyldte grønne tagprojekter herhjemme, heriblandt medicinalkoncernen Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd ved København, Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet i København og udbygningen af Moesgaard Museum ved Aarhus.Væghavesystemet BGreen-it Living Wall er danske udviklet og komponenterne produceres herhjemme. Det monteres let på de fleste facadetyper.

Det danske erfaringsgrundlag betyder ifølge Torben Hoffmann, at Bgreen-it Living Wall er fri for de problemer, der er set i forbindelse med tidligere forsøg på at etablere udendørs grønne mure herhjemme.

- De systemer, der har været prøvet tidligere, har typisk været baseret på en form for styret vandtilførsel. Det kan næsten ikke undgå at give problemer, fordi den danske vinter veksler mellem perioder med tø og frost. Så er man nødt til at lukke for vandet for at undgå frostsprængninger. Det betyder, at planterne får såkaldt barrodsfrost i de kolde perioder, og det kan de ikke tåle, forklarer han.Væghavesystemet BGreen-it Living Wall kan bruges til en lang række planter, for eksempel krydderurter, jordbær og blomster.

Får vand fra tagrenden

Byggros’ Living Wall-system får sin vandforsyning fra bygningens tagrender. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandfordelingen sker udelukkende ved hjælp af tyngdekraften. En m2 Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne i en grøn mur opbygget med Living Wall kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

- Ved at dimensionere systemet efter tagfladens størrelse kan vi etablere en grøn mur, som passer sig selv året rundt uden ekstern tilførsel af vand. Det giver en meget robust og driftssikker løsning, forklarer Torben Hoffmann.

Byggros har testet BGreen-it Living Wall siden 2013 og startede egentlig produktion af systemets komponenter sidste år. Ifølge Torben Hoffmann er der installeret et par håndfulde systemer, der alle har klaret vinteren godt. BGreen-it Living Wall er både installeret i forbindelse med institutioner, boliger og erhvervsbygninger.

Living Wall indgår i Byggros’ samlede koncept for grønne tage, taghaver og grønne mure, BGreen-it. Det vil Torben Hoffmann og hans kollegaer vise frem og fortælle om på Building Green i Aarhus den 29. og 30. marts.

Kontaktinformation