<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Innodrain mindre

Innodrain præfabrikerede vejbede gør det nemt at håndtere regnvandet

 

Øget nedbør kalder på innovative løsninger til regnvandshåndtering i byer 

En oplagt løsning er etablering af vejbede. Princippet er, at vi etablerer et bed i vejkanten med indgange til regnvand. Herfra nedsiver regnvandet naturligt gennem et specialfremstillet vækstmedie, designet til at optage og rense vand, hvorefter det langsomt bliver sendt videre, enten direkte til jorden eller via et opsamlingsmagasin til recipient. 

 

Ved at etablere vejbede, kan vi opsamle og rense regnvandet, der kan være forurenet af spildolie eller andre aflejringer på vejbaner og anden belægning. Vi får også skabt en mere naturlig afledning af regnvandet, hvor det ikke belaster kloakken. Og så fungerer bedene som små haver på vejen. 

 

Præfabrikeret løsning gør det nemt 

Der er mange måder at etablere et vejbed på. Vi har udviklet et præfabrikeret vejbed, der består af formstøbte betonrammer og vores vækstmedie, RodVext. Vejbedet kan leveres med en vandtæt gummimembran, samt med et tilknyttet opsamlingsmagasin, der yderligere renser og viderefører vandet, alt efter behov. 

 

Den præfabrikerede betonramme gør det nemt at etablere bedet, da rammen er færdigstøbt og passer direkte i jorden.  Elementerne leveres klar til installation og udgravning, etablering og beplantning kan ske i løbet af en enkelt dag. 

 

Innodrain Vejbed er designet til at kunne kombineres med andre regnvandsløsninger, som for eksempel et K-MAG Kapillærmagasin til yderligere opstuvning og rensning af regnvandet. 

 

Betonrammerne til vejbedet fås i størrelsen 1200-2300 mm med afrundede eller firkantet afslutning. Det er valgfrit, om du ønsker indløb placeret i enderne eller siden, eller om rammerne skal være glat vådstøbte eller sandblæste. På den måde kan du få et vejbed, der passer til slutkundens æstetiske ønsker. 

 

Specialdesignet vækstmedie opsuger vandet 

Vores vækstmedie, som blandt andet benyttes i regn- og vejbede, er udviklet med særlig tanke på regnvandshåndtering og vækstegenskaber. Det er baseret på pimpsten, som har en stor porevolumen, der gør det muligt at opsuge op til 45 volumenprocent vand, selv med en iltmætning på 25 procent. 

 

Dette er med til at skabe gavnlige forhold for beplantning, så vejbedet også er smukt at se på. Derudover har pimpstensmaterialet en veldefineret skeletstruktur, der betyder at jorden ikke pakker sig og bliver hård, hvilket giver gode forhold for planternes rødder. 

 

Vi har løsninger og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke og dokumenterede løsninger, der skaber maksimal værdi fra overflade til recipient.  Læs mere om vores regnvandshåndtering. 

Kontaktinformation