<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Indeklimaplader – Naturlig isolering giver et bedre indeklima og varmeregnskab

 

 

Slip for fugt og skimmelsvamp med Calsitherm.

 

Rigtig mange husejere oplever store problemer med fugt, skimmelsvamp og dårligt indeklima i deres bolig. Problemer, der typisk opstår som et resultat af mangelfuld isolering, kuldebroer i bygningen eller forhøjet luftfugtighed i boligen. Bliver disse forhold ikke adresseret, kan det have alvorlige konsekvenser for både beboernes og husets sundhed. 


Når vi opholder os i vores boliger, afgives store mængder fugt, primært fra vores uhensigtsmæssige brugsvaner som tørring af tøj indendørs, manglende udluftning og ventilation samt forkert opvarmning. Det er vigtigt, at fugten reguleres, enten ved at sørge for at boligen er tilstrækkeligt opvarmet eller ved korrekt udluftning af boligen flere gange hver dag. Men, selv om vi gør os umage, er der i langt de fleste boliger stadig fugt, der skal reguleres.

Læs mere om Vægge 

Effektiv fugtregulering med Calsitherm indeklimapladen

Calsitherm Indeklimapladen består af en unik sammensætning af naturlige materialer som kalk og sand, der giver Calsitherm en lang række fugtregulerende egenskaber. Den diffusionsåbne indeklimaplade regulerer fugten i omgivelserne gennem den høje kapillaritet, der gør pladen i stand til at suge fugten fra den kolde side af væggen og transportere den igennem den diffusionsåbne plade, hvor den fordamper ud i rummet.

 

Når man efterisolerer med Calsitherm Indeklimaplader, isoleres ydervæggene og temperaturen hæves op over dugpunktet. Det betyder, at kondensering og den medfølgende fugt på overfladen undgås. Den forbedrede isolering er til glæde for dit indeklima, dit varmeregnskab, dit helbred og miljøet.

 

Få syn for sagen på Ejendomsmessen den 29. - 30. marts

På Byggros’ stand på Ejendomsmessen i Bellacentret kan du ved selvsyn se, hvor effektiv Calsitherm indeklimapladen er til at opsuge og regulere fugt. Du er meget velkommen til at komme og besøge os, så kan vi få en snak om, hvordan du med Calsitherm Indeklimapladen kan eliminere problemerne med fugt, skimmelsvamp og dårligt indeklima i boligen.

Kontaktinformation