<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Solskin_blomster_til_rollup[1]

Høst solenergi med en effektiv solfanger

- Og spar naturen for op mod 2 tons CO2-udslip om året

Vi har igennem mange år set en efterspørgsel på mere miljørigtige og bæredygtige varmeløsninger, heriblandt solvarmeanlæg. Og det kan vi godt forstå – solens stråler er ren, vedvarende energi, og så er de gratis.

Men for at kunne udnytte solvarmen optimalt kræver det, at slutkunden har et ordentligt anlæg med en højtydende solfanger.

Solvarme-900x900px-paneler-på-tag

Tysk grundighed giver stabil ydeevne

Hos Termic Plus forhandler vi solfangere fra den tyske producent STI SOLAR. De er tysk grundighed kombineret med et gennemgående fokus på ren, vedvarende energi. Producenten har arbejdet med solvarme i over 17 år og er altid på forkant med den nyeste udvikling. En solfanger fra STI er derfor altid produceret med den seneste absorberteknik og vakuumbelægning, der giver et særligt stort udbytte.

En særlig feature ved STI solfangere er den firdobbelte sikring af tætningslæberne, der sikrer at snavs og støv ikke kommer ind imellem glas og tætningslæber. Sker dette, skabes der nemlig en kapillæreffekt, der suger vand ind i solfangeren og derved nedsætter solfangerens ydeevne og levetid betragteligt.

Med en solfanger fra STI er du altså sikret et produkt med høj effekt og lang levetid. Der er ingen tilbagevendende service eller reparation, og dermed ingen sure miner.

8_Billede_0003

En miljøvenlig løsning

Solvarme er varme fra en ren, naturlig energikilde. Ved at anvende solens energi i stedet for el eller fossile brændstoffer, sparer man imellem ½ og 2 tons udslip af CO2.

En anden af de miljømæssige fordele ved et solvarmeanlæg kommer i kombinationen med et pillefyr eller brændekedel. I løbet af sommeren har slutkunden sjældent brug for opvarmning af boligen, men de har stadig brug for varmt vand i hanerne. Derfor står pillefyret eller brændekedlen og småfyrer, for at producere varmt vand, men en stor del af tiden står fyret i tomgang. Dette giver en dårlig forbrænding, der er skidt for økonomien, men i høj grad også er dårlig for miljøet. Det er ved dårlig forbrænding, at der udledes store mængder af de farlige røggasser til atmosfæren. Ved at etablere et solvarmeanlæg kan fyret nu blot slukkes, da solen opvarmer brugsvandet til boligen.

Derved sparer slutbruger også udgiften til fyringsmateriale.

 

Let at montere

EN solfanger fra STI er let at montere. Den modulopbyggede konstruktion gør det nemt at montere solpanelerne vandret, lodret, i vilkårlig vinkel, ovenpå taget, indbygget i taget, på væggen, på stativ, eller hvordan det nu giver bedst mening i forhold til bygningens konstruktion og beliggenhed.

Det betyder også, at panelerne kan monteres, så de giver det mest optimale udbytte af høstet solvarme.

Optimal ydeevne, lang levetid og et minimum af vedligehold giver tilfredse kunder.

Vi hjælper gerne med rådgivning og dimensionering til dit projekt. Kontakt os på 65 994 995 eller info@termicplus.dk. Du kan også læse mere om vores varmeløsninger på vores hjemmeside.

Kontaktinformation