<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Studerende undervises i baeredygtigt byggeri
Studerende undervises i bæredygtigt byggeri

Annonce

Studerende undervises i bæredygtigt byggeri


Foreløbig er der planlagt kurser på 13 undervisningsinstitutioner, hvor blandt andet ingeniørstuderende bliver klædt på til at arbejde med bæredygtigt byggeri – heriblandt livscyklustankegangen og kvantitativ vurdering af bæredygtighed. Fremtidens rådgivere skal klædes på til at designe og projektere bæredygtigt byggeri.

 

I 2010 blev den danske byggebranche enig om, at Green Building Council Denmark skulle udbrede bæredygtighed i byggebranchen ved at anvende DGNB, som er det bedste certificeringssystem inden for bæredygtigt byggeri, og derfor er det naturligt, at de studerende kan blive undervist om indholdet i det, således at de er klar til at løfte opgaven, når de kommer ud i arbejdslivet.  

 

– Vi har længe set behovet for en standardiseret undervisning i bæredygtighed, som er meget mere end det stærke fokus, vi i Danmark har haft på et lavt energiforbrug. Bæredygtigt byggeri integrerer også en social og økonomisk dimension i byggeriet, og det er der et stort behov for at få udbredt. Vi havde idéen, men ikke midlerne, men sidste år modtog vi ROCKWOOL PRISEN med det formål at udvikle et undervisningsforløb til de videregående tekniske uddannelser, siger direktør i Green Building Council Denmark, Mette Qvist.

 

De 300.000 kr. organisationen modtog fra ROCKWOOL PRISEN har muliggjort udvikling af indhold og materialer samt afholdelse af en lang række kurser. Foreløbig er der planlagt kursus på 13 undervisningsinstitutioner. En af dem er DTU, hvor ca. 120 ingeniørstuderende bliver klædt på til at arbejde med bæredygtigt byggeri.  

 

– Der bliver stillet stadig større krav til vores kandidaters kompetencer udi bæredygtighed og kvantificering heraf i forhold til fremtidens byggeri og bygningsdesign samt renovering af eksisterende byggeri. DTUs bygningsingeniørstuderende bliver som en fast del af bacheloruddannelsen, undervist i livscyklustankegangen og kvantitativ vurdering af bæredygtighed. Derfor har vi valgt også at integrere undervisningen fra Green Building Council Denmark om DGNB, da dette undervisningselement fungerer som et ideelt supplement til den etablerede undervisning i kvantitativ bæredygtighedsvurdering, siger lektor ved DTU Engineering, Morten Birkved.

 

Kursusmaterialet stilles frit til rådighed for institutionerne, således at de fremadrettet selv kan varetage undervisningen.

 

Hvilke uddannelsesinstitutioner deltager?

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Syddansk Universitet (SDU), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademiet Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt Ingeniørhøjskolen i Aarhus, VIA University College og Univercity College Nordjylland.

 

Læs mere om Green Building Council Denmark her: http://www.dk-gbc.dk/

Kontaktinformation
Building Green
Silkegade 17
1113 København K
Tlf:+45 35 25 35 45
Email:   info@buildinggreen.eu
Studerende-undervises-i-baeredygtigt-byggeri