<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
22biomat-1200x630px-generelt+case4

Hvordan brandsikrer vi biobaserede konstruktioner og facadesammensætninger?

Biobaserede materialers evne til at optage og lagre CO2 gør dem til en oplagt del af løsningen. Materialerne findes og kan bruges allerede i dag, men der er stadig udfordringer særligt omkring brandsikkerhed, viden og produktion, som besværliggør omstillingen i den skala der skal til, hvis branchen rigtigt skal rykke på den grønne dagsorden.

 

På konferencen Biobaserede Byggematerialer den 24. & 25. august kan du blive klogere på brandsikring af biobaserede konstruktioner og facadesammensætninger. Du får også forslag til, hvordan du kan være med til at løse de udfordringer, omstillingen stiller branchen overfor, og hvordan du udnytter det store potentiale, der er i at bruge biobaserede byggematerialer.

 

Gennem 3 spændende indlæg bliver du klogere på brandsikring af biobaserede konstruktioner og facedesammensætninger:

 

Wood: UpHigh: Biobaserede materialer i højden

DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO har en vision om at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerhed. Wood:UpHigh-projektet skal accelerere det biobaserede byggeri, ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

Balder Johansen, daglig leder, Logik og Co.
Christian Fundby Schou, leder af Advanced Product Development, DBI

 

Hvordan brandsikrer vi biobaserede konstruktioner?

Vi vil uddanne danske bygningskonstruktører og håndværkere til at konstruere brandsikre biobaserede konstruktioner. Brandkrav er den største showstopper for brugen af biobaserede materialer, hvorfor brand som designparameter er et centralt element. På konferencen fortæller Walter om, hvordan brandsikring spiller en afgørende rolle i uddannelsen af bygningskonstruktører, håndværkere og kommende projekter.

Walter Jackson, lektor, VIA University College Aarhus

 

Tækkede facader til fremtidens arkitektur Hvordan kan vi øge anvendelsen af CO2-neutrale biogene byggematerialer og konstruktionsløsninger til at skabe arkitektur der bidrager til en grøn omstilling? Indlægget viser resultater fra MUDP-projektet: ”Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling”, som foreslår nye bæredygtige konstruktionsløsninger med tækkede facader, der er brandsikret med ler. Målet er at løsningerne på sigt kan skaleres til industrielt niveau.

Anne Beim, arkitekt/ph.d., professor, CINARK, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen
Anders Dragsted, projektleder, Advanced Services, DBI

 

Læs mere om konferencen her

Tilmeld dig her

Kontaktinformation

  • Building Green
  • Ørnevej 18, 1., 2400, København NV
  • Tlf: +45 35 25 35 45
  • Web: http://buildinggreen.eu/
  • Email : info@buildinggreen.eu